Statlig förvaltning och statistikfrågor

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU25

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 25 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-09
Justering: 2021-03-11
Trycklov: 2021-03-12
Betänkande 2020/21:FiU25

Alla beredningar i utskottet

2021-03-09, 2021-02-25
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer