Statlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2000

Beslut

Motioner om ombudsmannaorganisationen (KU3)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med uppgift att undersöka om det finns förutsättningar för att slå samman några av eller samtliga ombudsmannainstitutioner som är underställda regeringen till en ombudsmannaorganisation. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiderna 1998, 1999 och 2000 om bl.a. myndigheters service och alkoholfri representation.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner och avslag på en motion beträffande ombudsmännen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-10-24
Justering: 2000-11-09
Trycklov: 2001-10-09
Betänkande 2000/01:KU3

Alla beredningar i utskottet

2000-10-24, 2000-10-17

Motioner om ombudsmannaorganisationen (KU3)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med uppgift att undersöka om det finns förutsättningar för att slå samman några av eller samtliga ombudsmannainstitutioner som är underställda regeringen till en ombudsmannaorganisation. Ställningstagandet görs med anledning av motionsförslag. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 1998, 1999 och 2000 som gäller t.ex. myndigheters service och alkoholfri representation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-11-16
4

Beslut

Beslut: 2000-11-16

Protokoll med beslut