Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 1992/93:NU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-25
Betänkande 1992/93:NU27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-21
4

Beslut

Beslut: 1993-04-22

Protokoll med beslut