Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna. Riksdagen säger nej till ett antal motioner som handlar om synen på statligt ägande av företag och försäljning av statliga företag, statens ägarutövning och bolagsledningarnas löner och ersättningar.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Motionerna avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Näringsutskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet säger nej till ett antal motioner som handlar om synen på statligt ägande av företag och försäljning av statliga företag, statens ägarutövning och bolagsledningarnas löner och ersättningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.