Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2007

Beslut

Statliga företag (NU4)

Den socialdemokratiska regeringen lämnade i maj 2006 en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat dels en framställning om statliga bolags årsredovisningar (i mars 2006), dels en redogörelse om formerna för styrning av de statliga bolagen (i september 2006). Riksdagen sade nej till förslagen i framställningen och avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej ett antal motioner om bland annat synen på statligt ägande och försäljning av statliga företag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Riksrevisionens redogörelse läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 18 motioner, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-02-01
Justering: 2007-02-22
Betänkande publicerat: 2007-03-06
Trycklov: 2007-03-06
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:NU4

Statliga företag (NU4)

Den socialdemokratiska regeringen lämnade i maj 2006 en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat dels en framställning om statliga bolags årsredovisningar (i mars 2006), dels en redogörelse om formerna för styrning av de statliga bolagen (i september 2006). Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i framställningen och avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej ett antal motioner om bland annat synen på statligt ägande och försäljning av statliga företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-14
4

Beslut

Beslut: 2007-03-14
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse och synen på statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 58, 2006/07:So376 yrkande 9, 2006/07:N286 yrkande 1, 2006/07:N310 och 2006/07:N344 yrkande 10 och lägger skrivelse 2005/06:120 till handlingarna.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m860011
c23006
fp22006
kd20004
v00193
mp00172
Totalt1511093653

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kulturhistoriska värden vid försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N347.

3. Statens ägarutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS19 och motionerna 2005/06:N26 yrkandena 1-4, 2005/06:N31 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C321 yrkande 3, 2006/07:T303 yrkande 3, 2006/07:T359 yrkande 9, 2006/07:MJ338 yrkande 4, 2006/07:MJ391 yrkande 25, 2006/07:N224, 2006/07:N286 yrkandena 2-8, 2006/07:N329, 2006/07:N338 yrkande 8, 2006/07:N352 och 2006/07:A235 yrkande 4 och lägger redogörelse 2006/07:RRS3 till handlingarna.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m850012
c24005
fp22006
kd19005
v00193
mp00181
Totalt1501103752

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag