Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2007

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner om synen på statligt ägande av företag och försäljningar av statliga bolag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Motionerna avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet och säger nej till motioner om synen på statligt ägande av företag och försäljningar av statliga bolag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.