Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens ägande i företag och för verksamheten i de statliga företagen. Skrivelsen innehåller också regeringens syn på statligt ägande. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse om försäljningen av V&S Vin & Sprit AB. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa också nej till ett antal motionsförslag om bland annat statliga företag, Vattenfall AB:s ställning och roll, LKAB:s avkastningskrav och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. När det gäller Vattenfall hänvisar riksdagen till de nya ägardirektiv för bolaget som regeringen planerar att lägga fram och vikten av att dessa klargör bolagets roll och ställning.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-19
Justering: 2010-02-11
Betänkande publicerat: 2010-02-24
Trycklov: 2010-02-23
Reservationer 11
Betänkande 2009/10:NU4

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens ägande i företag och för verksamheten i de statliga företagen. Skrivelsen innehåller också regeringens syn på statligt ägande. Vidare har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse om försäljningen av V&S Vin & Sprit AB. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag om bland annat statliga företag, Vattenfall AB:s ställning och roll, LKAB:s avkastningskrav och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. När det gäller Vattenfall hänvisar utskottet till de nya ägardirektiv för bolaget som regeringen planerar att lägga fram och vikten av att dessa klargör bolagets roll och ställning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-03
4

Beslut

Beslut: 2010-03-03
8 förslagspunkter, 1 acklamation, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Synen på statligt ägande och på försäljningar av statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr332 yrkande 2, 2009/10:N3 yrkande 1, 2009/10:N204, 2009/10:N290 och 2009/10:N366 samt lägger skrivelse 2008/09:120 och redogörelse 2009/10:RRS5 till handlingarna.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800016
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt143135071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. SAS AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N232.

Reservation 2 (mp)
Reservation 3 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s219829
m750516
c21017
fp21007
kd19005
v00193
mp01504
-1000
Totalt1391612371

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Vattenfall AB:s ställning och roll generellt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N4 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N5 yrkande 1, 2009/10:N253 i denna del, 2009/10:N279, 2009/10:N371, 2009/10:N391, 2009/10:N392, 2009/10:N418, 2009/10:N473 yrkande 7, 2009/10:N479 och 2009/10:N487.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800016
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt143135071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Vattenfall AB:s roll beträffande utfasning av kolkraft m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N5 yrkandena 2-6 och 2009/10:N429 yrkande 1.

Reservation 5 (mp)
Reservation 6 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010128
m790017
c22007
fp21007
kd19005
v00193
mp01504
-1000
Totalt1431512071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. LKAB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N3 yrkandena 2 och 3 samt 2009/10:N253 i denna del.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. SJ AB och Teracom AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:T426 yrkandena 16 och 60.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010128
m800016
c22007
fp21007
kd19005
v01804
mp01144
-1000
Totalt1441911571

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Ersättning till ledande befattningshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N3 yrkande 4 och 2009/10:N212.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Socialt ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C498 yrkande 3.

Reservation 11 (s, v, mp)