Statliga företag

Näringsutskottets bet 2013/14:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2014

Beslut

De statliga företagens verksamhet (NU7)

Näringsutskottet har behandlat regeringens årliga skrivelse till riksdagen där regeringen redogör för förvaltningen av statens ägande i företag. I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i de statliga företagen under 2012 och till och med den 1 maj 2013. Utskottet har även behandlat ett antal motioner som rör statliga företag. Riksdagen sa nej till samtliga motioner och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-12-12
Betänkande publicerat: 2013-12-18
Trycklov: 2013-12-18
Reservationer 10
bet 2013/14:NU7

De statliga företagens verksamhet (NU7)

Näringsutskottet har behandlat regeringens årliga skrivelse till riksdagen där regeringen redogör för förvaltningen av statens ägande i företag. I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i de statliga företagen under 2012 och till och med den 1 maj 2013. Utskottet har även behandlat ett antal motioner som rör statliga företag. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-22
4

Beslut

Beslut: 2014-01-22
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 januari 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om förvaltning av statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N2 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 2,
2013/14:N290 av Hans Hoff (S),
2013/14:N367 av Sven-Erik Bucht m.fl. (S) och
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 21-23.

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S190021
M940112
MP21004
FP19005
C18005
SD17003
V01801
KD16003
Totalt186108154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Statliga företags arbete med riktlinjer och policyer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N2 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S190021
M950012
MP02104
FP19005
C18005
SD17003
V01801
KD16003
Totalt166129054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Vattenfall AB:s uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3,
2013/14:N292 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2013/14:N352 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 5,
2013/14:N418 av Lars Eriksson m.fl. (S) och
2013/14:N439 av Anna Hagwall (SD).

Reservation 4 (S, V)
Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M950012
MP00214
FP19005
C18005
SD00173
V01801
KD16003
Totalt1481093854

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Granskningskommission om köpet av Nuon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N1 av Jennie Nilsson m.fl. (S, MP, V).

Reservation 7 (S, MP, V)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S090121
M950012
MP02104
FP19005
C18005
SD17003
V01801
KD16003
Totalt165129154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Sveaskog AB:s arrendepriser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N412 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S).

Reservation 9 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M950012
MP21004
FP19005
C17006
SD17003
V01801
KD16003
Totalt185109055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Skogsägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ301 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 16 och
2013/14:N241 av Bengt-Anders Johansson (M).

Reservation 10 (V)

7. Försäljning av statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N249 av Christer Winbäck (FP),
2013/14:N274 av Eliza Roszkowska Öberg (M) och
2013/14:N402 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

8. Skrivelsen om företag med statligt ägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:140 till handlingarna.