Statliga förvaltningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-30
Justering: 1993-04-13
Betänkande 1992/93:KU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-29
4

Beslut

Beslut: 1993-05-05

Protokoll med beslut