Statligt tandvårdsstöd

Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2008

Beslut

Nytt tandvårdsstöd och skärpt sekretess för tandhälsoregister (SoU9)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd, men med en ändring. Efter kritik från Datainspektionen skärper riksdagen sekretesskyddet för uppgifter till det planerade tandhälsoregistret. Registret ska omfatta alla patienter som är 20 år och äldre och innehålla uppgifter om patienternas tandhälsa. Syftet är att följa upp effekterna av det nya tandvårdsstödet. Riksdagens beslut innebär att registeruppgifterna ska lämnas direkt till Socialstyrelsen, och inte gå via Försäkringskassan som regeringen hade föreslagit. Försäkringskassan ska endast hantera den tekniska insamlingen för Socialstyrelsens räkning. Uppgifterna får därmed ett starkare sekretesskydd. Det nya tandvårdsstödet innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning införs den 1 juli 2008. Tandvårdsbidraget betalas ut vartannat år till alla personer över 20 år. Tandvårdsersättningen är ett högkostnadsskydd, som ersätter tandvårdskostnader över ett visst belopp. Tandvårdsbidragets storlek och nivåerna för högkostnadsskyddet bestäms av regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionens förslag till lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. I övrigt delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nytt tandvårdsstöd och skärpt sekretess för tandhälsoregister (SoU9)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd, men med en ändring. Utskottet vill efter kritik från Datainspektionen att riksdagen skärper sekretesskyddet för uppgifter till det planerade tandhälsoregistret. Registret ska omfatta alla patienter som är 20 år och äldre och innehålla uppgifter om patienternas tandhälsa. Syftet är att följa upp effekterna av det nya tandvårdsstödet. Utskottet föreslår att registeruppgifterna ska lämnas direkt till Socialstyrelsen, och inte gå via Försäkringskassan som regeringen har föreslagit. Försäkringskassan ska endast hantera den tekniska insamlingen för Socialstyrelsens räkning. Därmed kommer uppgifterna att få ett starkare sekretesskydd.

Det nya tandvårdsstödet innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning införs den 1 juli 2008. Tandvårdsbidraget ska betalas ut vartannat år till alla personer över 20 år. Tandvårdsersättningen är ett högkostnadsskydd, som ska ersätta tandvårdskostnader över ett visst belopp. Regeringen kommer senare att bestämma tandvårdsbidragets storlek och nivåerna för högkostnadsskyddet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.