Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2006

Beslut

Statsbidragen till ungdomsorganisationer (KrU22)

Riksdagen sade nej till tre förslag från Riksrevisionens styrelse om statsbidragen till ungdomsorganisationer. Riksrevisionens styrelse föreslår följande: 1) Att riksdagen ska klargöra innebörden av grundlagens bestämmelser när det gäller möjligheterna att kontrollera organisationernas medlemstal. 2) Att regeringen ska ta initiativ till en utredning av systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer. 3) Att regeringen ska ta initiativ till en översyn av sättet att finansiera statsbidraget till ungdomsorganisationerna. Riksdagen menar att riksdagen endast kan pröva om det vore förenligt med grundlagen att kontrollera statsbidragen till ungdomsorganisationer i fall ett förslag om sådan kontroll läggs fram för riksdagen. Riksdagen tycker inte heller att det finns anledning att se över systemet för utbetalning av statsbidragen till ungdomsorganisationerna. Dagens regler har endast gällt sedan 2004 och dessutom ska de regeländringar som regeringen aviserat och de förändringar som Ungdomsstyrelsen just nu genomför få en chans att börja verka. Slutligen har regeringen meddelat att den snart kommer att tillsätta en utredning av frågan av hur medel från AB Svenska Spel ska fördelas.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningens samtliga tre punkter. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 15 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-16
Justering: 2006-03-30
Betänkande publicerat: 2006-04-06
Trycklov: 2006-04-06
Reservationer 8
bet 2005/06:KrU22

Statsbidragen till ungdomsorganisationer (KrU22)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tre förslag från Riksrevisionens styrelse om statsbidragen till ungdomsorganisationer. Riksrevisionens styrelse föreslår följande: 1) Att riksdagen ska klargöra innebörden av grundlagens bestämmelser när det gäller möjligheterna att kontrollera organisationernas medlemstal. 2) Att regeringen ska ta initiativ till en utredning av systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer. 3) Att regeringen ska ta initiativ till en översyn av sättet att finansiera statsbidraget till ungdomsorganisationerna.

Kulturutskottet menar att riksdagen endast kan pröva om det vore förenligt med grundlagen att kontrollera statsbidragen till ungdomsorganisationer i fall ett förslag om sådan kontroll läggs fram för riksdagen. Utskottet tycker inte heller att det finns anledning att se över systemet för utbetalning av statsbidragen till ungdomsorganisationerna. Dagens regler har endast gällt sedan 2004 och dessutom ska de regeländringar som regeringen aviserat och de förändringar som Ungdomsstyrelsen just nu genomför få en chans att börja verka. Slutligen har regeringen meddelat att den snart kommer att tillsätta en utredning av frågan av hur medel från AB Svenska Spel ska fördelas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-20
4

Beslut

Beslut: 2006-04-20
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kontrollmöjligheter enligt regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS15 punkt 1 och motionerna 2005/06:Kr15 yrkande 1, 2005/06:Kr16 och 2005/06:Kr17 yrkande 1.

Reservation 1 (m, kd)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m045010
c17014
fp003810
kd02607
v23005
mp11015
-1001
Totalt174714064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Systemet för bidrag till ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS15 punkt 2 och motionerna 2004/05:Fi10 yrkande 4, 2005/06:So699 yrkande 31, 2005/06:Kr15 yrkande 2, 2005/06:Kr215 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Kr268, 2005/06:Kr376 yrkandena 43 och 44, 2005/06:Kr401 och 2005/06:N481 yrkande 14.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m450010
c01174
fp037110
kd26007
v23005
mp11105
-1001
Totalt228391864

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Stöd till generationsövergripande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr17 yrkande 2, 2005/06:Kr412 yrkande 21 och 2005/06:Kr414 yrkande 7.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m045010
c01804
fp038010
kd02508
v23005
mp11105
-1001
Totalt156127066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Finansieringen av bidrag till ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS15 punkt 3 och motion 2005/06:Kr15 yrkande 3.

Reservation 6 (fp)

5. Internationella ungdomsaktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr291 och 2005/06:Kr342.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

6. Ungdomar på arbetsmarknaden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr255 yrkandena 4 och 9.

Reservation 8 (m)