Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014

Utbildningsutskottets bet 2014/15:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Riksbankens jubileumsfonds verksamhet 2014 (UbU16)

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2014 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat stiftelsens årsredovisning för samma år och lämnat sin redogörelse till riksdagen. Riksdagen lade båda redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-05
Justering: 2015-05-19
Trycklov: 2015-05-21
bet 2014/15:UbU16

Riksbankens jubileumsfonds verksamhet 2014 (UbU16)

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2014 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat stiftelsens årsredovisning för samma år och lämnat sin redogörelse till riksdagen. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger båda redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-10
Debatt i kammaren: 2015-06-11
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelserna 2014/15:RJ1 och 2014/15:RR3 till handlingarna.