Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare (SoU8)

Riksdagen vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Enligt riksdagen borde det vara självklart att alla brukare har likvärdiga möjligheter att bestämma över sin personliga assistans. Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få rätt att välja utförare genom att lagen om valfrihetssystem, LOV, tillämpas.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare (SoU8)

Socialutskottet vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Enligt socialutskottet borde det vara självklart att alla brukare har likvärdiga möjligheter att bestämma över sin personliga assistans. Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få rätt att välja utförare genom att lagen om valfrihetssystem, LOV, tillämpas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.