Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU8)

Riksdagen sa nej till ett hundratal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om stöd till personer med funktionsnedsättning, framför allt eftersom arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om tillgänglighetsanpassning, LSS och assistansersättning, föräldraansvar, ledsagarservice enligt LSS, habiliteringsersättning och LSS-insatser vid flytt mellan kommuner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-10
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-23
Reservationer 16
Betänkande 2019/20:SoU8

Nej till motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett hundratal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om stöd till personer med funktionsnedsättning, framför allt eftersom arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om tillgänglighetsanpassning, LSS och assistansersättning, föräldraansvar, ledsagarservice enligt LSS, habiliteringsersättning och LSS-insatser vid flytt mellan kommuner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
21 förslagspunkter, 17 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2332 av Thomas Hammarberg (S).

2. Definition av tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2529 av Per Lodenius m.fl. (C).

3. Bemötande av personer med funktionsnedsättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 7-9.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 3 10 294


4. Tillgänglighetsanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1093 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 3 (SD)

5. LSS och assistansersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 3-5, 11 och 14,

2019/20:1391 av Eva Lindh m.fl. (S),

2019/20:2399 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkandena 1 och 4-6 samt

2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 3 och 15.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 10 3 294


6. Föräldraansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 15 och 16.

Reservation 6 (SD)

7. Ledsagarservice enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:627 av Larry Söder (KD) och

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 33.

Reservation 7 (SD)

8. LSS-insatser vid flytt mellan kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 8 (SD, KD, L)

9. Habiliteringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2100 av Caroline Helmersson Olsson (S) och

2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 9 (SD, KD)

10. Personliga ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2446 av Pernilla Stålhammar (MP).

11. Boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 19 och

2019/20:2764 av Carina Ståhl Herrstedt (SD).

Reservation 10 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 13 0 294


12. Digitalisering av inrapportering till Försäkringskassan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 11 (SD)

13. Administrativt stöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:940 av Patrik Engström m.fl. (S) och

2019/20:1068 av Sten Bergheden (M).

14. Åldersgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 12 (L)

15. Samordnad individuell plan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 13 (SD, L)

16. Kostnadseffektivitet för personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2399 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 3.

17. Utförande av personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2399 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 7.

18. Utdrag ur belastningsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 40 och

2019/20:1545 av Kristina Axén Olin (M).

Reservation 14 (SD)

19. Ledarhundsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 31 och 32 samt

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 15 (SD, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 18 0 294


20. Stöd till bilbarnstolar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1514 av Mats Berglund och Pernilla Stålhammar (båda MP) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 16 (SD, KD, L)

21. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.