Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 februari 2021

Nästa händelse: Trycklov 29 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-15
Justering: 2021-01-14
Trycklov: 2021-01-29
Betänkande 2020/21:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2020-12-15, 2020-11-26, 2020-11-19
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03