Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU7)

Riksdagen sa nej till cirka 140 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om stöd till personer med funktionshinder. Detta med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, stöd och hjälpmedel.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-26, 2020-12-15

Nej till motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 140 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om stöd till personer med funktionshinder. Detta med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, stöd och hjälpmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.