Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2009

Beslut

Stödet till personer som vårdar närstående tydliggörs (SoU19)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Beslutet innebär ett förtydligande av socialnämndens ansvar att erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta en vägledning för hur stödet ska tillämpas. Socialutskottet noterar i underlaget till beslutet att det inte handlar om att tvinga närstående eller andra personer att utföra mer vård eller stöd, utan att underlätta för dem som av fri vilja utför sådana insatser. Beslutet börjar gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Stödet till personer som vårdar närstående tydliggörs (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, som är tänkt att börja gälla den 1 juli 2009. Förslaget innebär ett förtydligande av socialnämndens ansvar att erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta en vägledning för hur stödet ska tillämpas. Utskottet noterar att förslaget inte avser att tvinga närstående eller andra personer att utföra mer vård eller stöd, utan att underlätta för dem som av fri vilja utför sådana insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.