Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga (SoU5)

Ett nytt boende för barn och unga

Stödboende är ett nytt
boende för barn och unga
som inte kan bo hemma.

Barn och unga
mellan 16 och 20 år
kan få plats på stödboende.

På stödboendet ska
ungdomarna få hjälp
att träna och förbereda sig
för livet som vuxen.

Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB). Nu införs stödboende som en ny placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt boende. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga (SoU5)

Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB). Nu införs stödboende som en ny placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt boende. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.