Större komplementbostadshus

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU6

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 19 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-05
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2020-01-08
Betänkande 2019/20:CU6

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2019-11-19
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer