Straffrättsliga frågor – förenklad beredning

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om straffrätt (JuU12)

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om straffrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om straffrätt (JuU12)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer senare behandla mer ingående övriga motioner om straffrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.