Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Straffrättsliga frågor – förenklad beredning

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om straffrätt (JuU12)

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om straffrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om straffrätt (JuU12)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om straffrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer senare behandla mer ingående övriga motioner om straffrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.