Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 1997/98:JuU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 1998

Beslut

Straffrättsliga frågor (JuU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 om bl.a. förbud mot diskriminering av funktionshindrade, brottslighet med vapen, psykiskt störda lagöverträdare och påföljdsfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.