Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2004

Beslut

Motioner om straffrättsliga frågor (JuU16)

Riksdagen sade nej till motioner om olika straffrättsliga frågor. Orsaken är i vissa fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att de regler som finns fungerar bra. Motionerna handlar om brott och påföljder för brott, t.ex. upplopp, brott mot homosexuella och andra särskilt utsatta personer, misshandel av barn, rattfylleri, ett reformerat påföljdssystem, påföljderna för psykiskt störda lagöverträdare och livstidsstraffet. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-02-10, 2004-03-10

Motioner om straffrättsliga frågor (JuU16)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om olika straffrättsliga frågor. Orsaken är i vissa fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att de regler som finns fungerar bra. Motionerna handlar om brott och påföljder för brott, t.ex. upplopp, brott mot homosexuella och andra särskilt utsatta personer, misshandel av barn, rattfylleri, ett reformerat påföljdssystem, påföljderna för psykiskt störda lagöverträdare och livstidsstraffet. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.