Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om straffrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

113 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-12-15
Justering: 2010-01-21
Betänkande publicerat: 2010-01-23
Trycklov: 2010-01-22
Reservationer 24
bet 2009/10:JuU7

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU7)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om straffrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-10
4

Beslut

Beslut: 2010-02-10
53 förslagspunkter, 49 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 februari 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hets mot folkgrupp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju398 yrkande 5, 2008/09:So363 yrkande 11, 2008/09:A402 yrkandena 4 och 6, 2009/10:Ju352, 2009/10:So295 yrkande 1 och 2009/10:A257 yrkandena 9 och 10.

Reservation 1 (s, v, mp)

2. Olaga diskriminering bör omfatta könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju398 yrkande 3 och 2008/09:So363 yrkande 13.

Reservation 2 (v, mp)

3. Straffskärpning vid kränkning på grund av könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju398 yrkande 1, 2008/09:So363 yrkande 14 och 2008/09:A402 yrkande 6 i denna del.

Reservation 3 (v, mp)

4. Förolämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju398 yrkande 4, 2008/09:U323 yrkande 19, 2008/09:So363 yrkande 12, 2009/10:So295 yrkande 3 och 2009/10:A443 yrkande 17.

Reservation 4 (v, mp)

5. Diskriminering av funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju421.

Reservation 5 (s, v, mp)

6. Tvångsgifte m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju308, 2008/09:Ju375 yrkande 1, 2008/09:Ju377 yrkande 1, 2008/09:Ju388, 2008/09:Ju394 yrkande 2, 2008/09:Ju420 yrkande 1, 2008/09:Ju444 yrkande 20, 2008/09:C276 yrkandena 2 och 3, 2008/09:A370 yrkande 1, 2009/10:Ju206 yrkande 1, 2009/10:Ju211 yrkande 1 och 2009/10:Ju265 yrkande 27.

Reservation 6 (v)

7. Kriminalisera skenäktenskap som ingåtts i vinstsyfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sf334 yrkande 2.

8. Straffet för mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju344 yrkandena 1 och 2.

9. Skydd för gravida kvinnor och deras ofödda barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju475.

10. Översyn av straffskalorna gällande våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju245.

11. Olaga hot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju346 yrkande 2.

12. Olaga intrång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju309 och 2009/10:Ju243.

13. Koppleri och människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju427 yrkande 33.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m810015
c25004
fp22006
kd20004
v01804
mp01504
-1000
Totalt149142058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Snatteri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju445, 2008/09:Ju350, 2009/10:Ju255 yrkande 1 och 2009/10:Ju346 yrkande 3.

15. Rån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju273, 2008/09:Ju288, 2008/09:Ju296, 2009/10:Ju228, 2009/10:Ju255 yrkande 4, 2009/10:Ju370 och 2009/10:Ju407.

16. Ekonomiska brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju232 och 2008/09:Ju281.

17. Mutbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju382 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ju383, 2008/09:Ju309 och 2009/10:Ju383 yrkande 2.

Reservation 8 (mp)

18. Penningtvätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju242 yrkande 1.

19. Skadegörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju301 yrkande 1 och 2009/10:Ju353 yrkande 1.

20. Spioneri m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju247.

21. Civil olydnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju259.

22. Hot mot tjänsteman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju280.

23. Tortyrbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju295, 2008/09:Ju262 yrkandena 1-4, 2008/09:Ju327, 2009/10:Ju205 yrkande 3 och 2009/10:Ju378.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2108020
m790017
c25004
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt147142060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Folkmord och brott mot mänskligheten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju362, 2007/08:Ju396 och 2009/10:Ju205 yrkandena 1, 2 och 4-8.

Reservation 10 (v)

25. Högmålsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju296.

26. Tjänstefel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K223 yrkande 6, 2007/08:Ju307 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ju318 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Ju253.

Reservation 11 (s)

27. Företagsbot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju287.

Reservation 12 (v)

28. IT-brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju217.

29. Tidelag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju326.

30. Påföljder vid trafikförseelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju201, 2007/08:Ju211, 2008/09:Ju293, 2008/09:Ju335 och 2009/10:Ju223.

Reservation 13 (mp)

31. Drograttfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju331 och 2009/10:Ju342.

Reservation 14 (s)

32. Straffet för rattfylleri m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju240, 2008/09:Ju236, 2008/09:Ju289, 2008/09:Ju352, 2008/09:Ju361, 2008/09:Ju379 yrkande 40, 2008/09:Ju384, 2009/10:Ju201, 2009/10:Ju361 och 2009/10:T285 yrkande 8.

Reservation 15 (s)
Reservation 16 (mp)

33. Eftersupning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju271, 2008/09:Ju379 yrkande 41, 2009/10:Ju280 och 2009/10:Ju292.

Reservation 17 (s)

34. Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju299, 2008/09:Ju316, 2008/09:Ju379 yrkande 39 och 2009/10:Ju294.

Reservation 18 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m810015
c25004
fp22006
kd20004
v01903
mp14104
-1000
Totalt163130056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

35. Sänkt promillegräns i alla EU-länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:T285 yrkande 6.

36. Skyldighet för rattfylleridömda att delta i konfrontationer med offer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:T285 yrkande 9.

37. Förverkande av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju225, 2009/10:Ju232 och 2009/10:Ju311.

Reservation 19 (s)

38. Påföljd för innehav av kat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju334 och 2009/10:Ju327.

39. Översyn av straffmätningen vid narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So408 yrkande 3 och 2009/10:So312 yrkande 3.

Reservation 20 (v)

40. Avkriminalisera eget bruk av narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So408 yrkande 2 och 2009/10:So312 yrkande 2.

Reservation 21 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1063021
m810015
c25004
fp22006
kd20004
v01633
mp15004
-1000
Totalt27019357

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

41. Avkriminalisera inte eget bruk av narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So444 yrkande 2.

42. Smugglingsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju249 och 2009/10:Ju318.

43. Underlåtenhet att bistå nödställd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju213 och 2008/09:Ju222.

44. Föräldraskapsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju448.

45. Översyn av straffskalor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju346 yrkande 1.

46. Höjda minimistraff i stället för höjda maximistraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju317 och 2009/10:Ju395.

47. Anknytning till organiserad brottslighet ska beaktas vid straffmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju306 yrkande 2.

Reservation 22 (s)

48. Ingen mängdrabatt vid övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju363.

49. Förlängning av strafftid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju220 och 2009/10:Ju300.

50. Betydelsen av återfall vid straffmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju405.

51. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju357 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Ju380.

52. Beslut om fotboja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju291.

53. Stockholmsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 yrkandena 2-4 och 2009/10:T534 yrkande 25.

Reservation 23 (v)
Reservation 24 (mp)