Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om straffrättsliga frågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

98 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-24
Justering: 2013-02-14
Betänkande publicerat: 2013-02-15
Trycklov: 2013-02-14
Reservationer 22
Betänkande 2012/13:JuU10

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om straffrättsliga frågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-07
4

Beslut

Beslut: 2013-03-07
40 förslagspunkter, 31 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hets mot folkgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju387 och 2012/13:Ju397.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP23002
FP22002
C19004
SD02000
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29020039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 6,
2012/13:Ju296 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 77,
2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 4,
2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 9,
2012/13:A291 av Sven-Olof Sällström och Julia Kronlid (båda SD) yrkande 5 och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 29 och 30.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M950012
MP02302
FP22002
C19004
SD19001
V01504
KD18001
PP0000
-0000
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Barnpornografibrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju318 av Maria Abrahamsson (M).

4. Misshandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju303 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M) och
2012/13:Ju243 av Mathias Sundin (FP).

5. Användning av laserpekare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju211 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

6. Kriminalisera försök till olaga hot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 4 (S, MP, V)

7. Hot och våld mot kulturarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 15 och
2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 5 (SD)

8. Straffskärpningar vid bostadsinbrott och häleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju315 av Eliza Roszkowska Öberg (M).

9. Stöldanmälan av uthyrda fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju242 av Krister Örnfjäder (S).

10. Effektivare penningtvättsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 6 (S)

11. Strängare straff för utpressning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju256 av Robert Halef (KD),
2011/12:Ju300 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 3 och
2012/13:Ju277 av Metin Ataseven (M).

12. Straffrättsliga åtgärder mot identitetskapningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju301 av Andreas Norlén (M).

13. Djurplågeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju313 av Björn Söder och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1-4.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP23002
FP22002
C19004
SD02000
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29120038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Åtgärder mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 27.

Reservation 8 (S)

15. Deltagande i kriminell organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 6 och 7.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP23002
FP22002
C19004
SD02000
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29120038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Åtgärdsprogram mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju265 av Billy Gustafsson (S).

17. Hot mot tjänsteman m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju205 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD),
2011/12:Ju221 av Thoralf Alfsson (SD) och
2012/13:Ju305 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD).

Reservation 10 (SD)

18. Tjänstefel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju378 av Jan Ericson (M).

19. Solidariskt straffansvar för ledande personer i företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju246 av Göran Montan (M) och
2012/13:Ju272 av Thomas Finnborg (M).

20. Skärpt straff för återfall i rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 57.

Reservation 11 (S)

21. Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 58 och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 69.

Reservation 12 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M940013
MP23002
FP22002
C19004
SD20000
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt196114039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Rattfylleri ska alltid innefatta vårdslöshet i trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju369 av Tuve Skånberg (KD).

23. Eftersupning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 59 och
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 10.

24. Utökade möjligheter för polisen att omhänderta bilnycklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju240 av Maria Lundqvist-Brömster (FP).

25. Förverkande av fordon vid trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju288 av Anders Hansson (M),
2011/12:Ju289 av Anders Hansson m.fl. (M),
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 60,
2012/13:Ju210 av Kent Ekeroth (SD),
2012/13:Ju275 av Thomas Finnborg (M),
2012/13:Ju300 av Christer Akej och Sten Bergheden (båda M),
2012/13:Ju352 av Johnny Skalin (SD) och
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 70.

Reservation 13 (S)

26. Kvarstad på fordon som använts vid trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 22 och
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 39.

Reservation 14 (S)

27. Dagsböter för hastighetsöverträdelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju406 av David Lång och Tony Wiklander (båda SD) yrkande 1 och
2012/13:T478 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 15 (SD)

28. Påföljd för innehav av kat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju223 av Åsa Lindestam (S),
2011/12:Ju357 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2011/12:Ju383 av Lars Isovaara m.fl. (SD),
2011/12:Ju410 av Carina Herrstedt (SD) och
2012/13:Ju226 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 16 (SD)

29. Straffskalan för narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju290 av Margareta B Kjellin (M).

30. Avskaffa preskriptionstiden för grovt våld och övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju225 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

31. Avskaffa preskriptionstiderna för grova vålds- och sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8 och
2012/13:Ju264 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP23002
FP22002
C19004
SD01901
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


32. Förläng preskriptionstiden för könsstympningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So359 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2.

33. Översyn av straffskalor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju391 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 1,
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 9 och
2012/13:Ju259 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 1.

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP23002
FP22002
C19004
SD02000
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29120038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


34. Återfall i brott efter livstidsstraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju208 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP23002
FP22002
C19004
SD02000
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29120038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


35. Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju218 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S971014
M950012
MP23002
FP22002
C19004
SD02000
V16003
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29021038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


36. Utvisning till men för den tilltalade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju216 av Kent Ekeroth (SD).

37. Begående av brott i samband med störande av allmän ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju369 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 21 (SD)

38. Kollektivt begångna brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju316 av Susanna Haby (M).

39. Barnmisshandelsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju236 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S),
2011/12:Ju330 av Carina Ohlsson m.fl. (S) och
2012/13:Ju379 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 22 (S)

40. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.