Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Lösning på dubbelbestraffning får inte leda till mildare skattestraff (JuU15)

Regeringen arbetar med en lösning på problemet med dubbelbestraffning när det gäller skattetillägg och brottspåföljd. Men det får inte leda till mildare påföljder än tidigare, menar riksdagen och gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Högsta domstolen uttalade i juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Det strider nämligen mot Europakonventionens och EU-stadgans regler om rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. Regeringen tillsatte en utredning som föreslagit att domstolen, och inte Skatteverket, ska besluta om skattetillägg när det är aktuellt med åtal för skattebrott.

Riksdagen vill också att regeringen ser över om det krävs straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetsstölder. Bedrägerier börjar ofta med att någon får en id-handling stulen eller utsätts för en poststöld. Bedrägeriet upptäcks kanske först när det kommer okända räkningar eller återbetalningskrav. Men i dag räknas inte den som utsätts för en identitetsstöld som ett brottsoffer. Det blir personen först genom ett efterföljande bedrägeri eller försök till bedrägeri. Riksdagen gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att de lagförslag som kan komma att lämnas för att åtgärda problematiken med dubbelbestraffning i skatteförfaranden inte får leda till mildare påföljder än tidigare. Därmed bifaller riksdagen motionerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över om inte respekten för enskildas integritet kräver både straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetsstölder samt vidta sådana åtgärder. Därmed bifaller riksdagen motionerna. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

83 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-18
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-02-20
Trycklov: 2014-02-19
Reservationer 21
Betänkande 2013/14:JuU15

Alla beredningar i utskottet

2014-02-18, 2014-01-30

Lösning på dubbelbestraffning får inte leda till mildare skattestraff (JuU15)

Regeringen arbetar med en lösning på problemet med dubbelbestraffning när det gäller skattetillägg och brottspåföljd. Men det får inte leda till mildare påföljder än tidigare, menar justitieutskott och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Högsta domstolen uttalade i juni 2013 att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Det strider nämligen mot Europakonventionens och EU-stadgans regler om rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. Regeringen tillsatte en utredning som föreslagit att domstolen, och inte Skatteverket, ska besluta om skattetillägg när det är aktuellt med åtal för skattebrott.

Utskottet vill också att regeringen ser över om det krävs straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetsstölder. Bedrägerier börjar ofta med att någon får en id-handling stulen eller utsätts för en poststöld. Bedrägeriet upptäcks kanske först när det kommer okända räkningar eller återbetalningskrav. Men i dag räknas inte den som utsätts för en identitetsstöld som ett brottsoffer. Det blir personen först genom ett efterföljande bedrägeri eller försök till bedrägeri. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-27
4

Beslut

Beslut: 2014-03-05
31 förslagspunkter, 25 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad rättstrygghet för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju372 av Åsa Torstensson (C).

2. Olaga intrång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju386.

Reservation 1 (SD)

3. Människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju364 yrkandena 1-3.

4. Koppleri och människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju296 yrkande 2.

5. Kontakt med barn i sexuellt syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju209.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP24001
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD16003
Totalt195111043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Högre straff för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju222 yrkande 2.

7. Skärpt minimistraff för brottet köp av sexuell tjänst av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju378.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M98009
MP24001
FP20004
C19004
SD01802
V17002
KD16003
Totalt28818043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Grovt sexköpsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju397.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M98009
MP24001
FP20004
C19004
SD01802
V17002
KD16003
Totalt28818043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Översyn av snatterilagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju232 och 2013/14:Ju239.

Reservation 5 (S)

10. Skärpta straff för organiserade inbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju278.

11. Stölder med samhällsfarliga konsekvenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju403.

Reservation 6 (S)

12. Handel med stulet guld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C280 yrkande 19.

Reservation 7 (V)

13. Straff för ekonomiska brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att de lagförslag som kan komma att lämnas för att åtgärda problematiken med dubbelbestraffning i skatteförfaranden inte får leda till mildare påföljder än tidigare.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Ju206 av Jan Lindholm (MP) och
2013/14:Ju383 av Anders Karlsson och Peter Persson (båda S) yrkande 1.

14. Översyn av straffen för medhjälpare i ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju383 yrkande 2.

Reservation 8 (S, V)

15. Avkriminalisering av för sent inlämnade årsredovisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju325 och 2013/14:Ju443.

Reservation 9 (MP)

16. Identitetsstölder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör se över om inte respekten för enskildas integritet kräver både straffrättsliga och andra åtgärder mot identitetsstölder samt vidta sådana åtgärder.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Ju216 av Christer Akej (M),
2013/14:Ju242 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2013/14:Ju292 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2013/14:Ju303 av Rickard Nordin (C),
2013/14:Ju433 av Yvonne Andersson (KD) och
2013/14:Ju436 av Johnny Skalin (SD).

17. Skärpta straff för bedrägeri och förskingring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju257.

Reservation 10 (MP, V)

18. Skärpta straff vid fakturabedrägerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju409 av Jan Ericson (M).

19. Åtgärder mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju410.

20. Hot mot förtroendevalda m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju220 av Berit Högman (S),
2013/14:Ju231 av Christer Engelhardt (S),
2013/14:Ju407 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) och
2013/14:Ju423 av Kent Ekeroth och Björn Söder (båda SD).

Reservation 11 (S, MP, V)
Reservation 12 (SD)

21. Delbetalning av fortkörningsböter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju356.

Reservation 13 (S)

22. Skärpta straff för uthyrning av avställda och oförsäkrade bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju414 av Isak From m.fl. (S).

Reservation 14 (S)

23. Avkriminalisera eget bruk av narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So20 yrkande 23 och 2013/14:So616 yrkande 30.

Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M97019
MP24001
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD16003
Totalt28817143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Noll promille

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju435.

25. Svensk domsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju203 yrkande 9.

Reservation 16 (V)

26. Skärpt straff för misshandel av gravida

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju432.

Reservation 17 (SD)

27. Strafflindring i vissa fall för it-relaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:N441 yrkande 26.

Reservation 18 (MP)

28. Påföljder för brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju429 yrkande 12.

Reservation 19 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M970010
MP02401
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD16003
Totalt26441044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


29. Ersättning vid frihetsberövanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju377 yrkandena 1 och 2.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M98009
MP24001
FP20004
C19004
SD01802
V17002
KD16003
Totalt28818043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


30. Effekterna av det straffrättsliga samarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju203 yrkande 12.

Reservation 21 (V)

31. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.