Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2018

Beslut

Våld mot blåljuspersonal borde ha minimistraff på sex månader (JuU14)

Det borde vara ett minimistraff på sex månaders fängelse för våld mot blåljuspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal, straffet för rattfylleri bör skärpas och det bör införas en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv. Det tycker riksdagen som riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde:

  • Ge ytterligare ett uppdrag till blåljusutredningen om att bl.a. ta fram ett lagstiftningsförslag om att brott mot hälso- och sjukvårdspersonal och andra vitala samhällsfunktioner borde straffas med minst sex månaders fängelse.
  • Göra en översyn av straffskalorna för rattfylleri, grovt rattfylleri och olovlig körning.
  • Införa en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv och införa en särskild straffskärpningsgrund för hedersmotiv vid brott.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om straffrättsliga frågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om ett stärkt straffrättsligt skydd för hälso- och sjukvårdspersonal och skärpta straff för våld mot personal inom hälso- och sjukvården och andra vitala samhällsfunktioner, skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning, att brott med hedersmotiv ska få en särskild brottsrubricering och att hedersmotiv vid brott ska vara en särskild straffskärpningsgrund. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

137 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-12
Reservationer 27
bet 2017/18:JuU14

Alla beredningar i utskottet

2018-03-22, 2018-02-15

Våld mot blåljuspersonal borde ha minimistraff på sex månader (JuU14)

Det borde vara ett minimistraff på sex månaders fängelse för våld mot blåljuspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal, straffet för rattfylleri bör skärpas och det bör införas en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde:

  • Ge ytterligare ett uppdrag till blåljusutredningen om att bl.a. ta fram ett lagstiftningsförslag om att brott mot hälso- och sjukvårdspersonal och andra vitala samhällsfunktioner borde straffas med minst sex månaders fängelse.
  • Göra en översyn av straffskalorna för rattfylleri, grovt rattfylleri och olovlig körning.
  • Införa en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv och införa en särskild straffskärpningsgrund för hedersmotiv vid brott.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om straffrättsliga frågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-18
Debatt i kammaren: 2018-04-19
4

Beslut

Beslut: 2018-04-19
44 förslagspunkter, 39 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Misshandel av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3512 av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (båda C) yrkande 1.

2. Tillgreppsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2550 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:2891 av Boriana Åberg (M) yrkande 1,

2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD) och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, -)

3. Omvandlingsterapi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:853 av Robert Hannah (L) yrkande 2.

4. Barn- och tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 49,

2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 11,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 18-20 och

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (SD, L, -)

5. Påskynda utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 3 (M)

6. Olaga hot m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 4 (C)

7. Kränkande fotografering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3336 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4.

8. Id-kapningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3398 av Betty Malmberg (M) yrkande 1.

9. Sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:842 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

2017/18:1101 av Hans Hoff (S) och

2017/18:1454 av Margareta Larsson (-).

10. Straffrättslig reglering av ocker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 5 (L)

11. Hot mot journalister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2573 av Håkan Bergman (S) yrkande 2.

12. Hets mot folkgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:716 av Mattias Jonsson m.fl. (S),

2017/18:970 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:1853 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2017/18:1875 av Anders Österberg och Olle Thorell (båda S) och

2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S).

13. Straffrättsligt skydd för blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 10,

2017/18:1618 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2017/18:2127 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) yrkande 3,

2017/18:3187 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 66.

Reservation 6 (SD, -)

14. Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner såsom akutmottagningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett stärkt straffrättsligt skydd för personal inom hälso- och sjukvården och om skärpta straff för våld mot personal inom hälso- och sjukvården och andra vitala samhällsfunktioner och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:9 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 37,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 30,

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 25,

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

15. Handlingsplan mot hot och våld mot alarmeringspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 7 (SD, -)

16. En ny lag om djurplågeri för tjänstedjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:173 av Jeff Ahl och Markus Wiechel (båda SD) yrkande 1.

17. Våld mot tjänsteman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1483 av Thomas Finnborg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1484 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 24 och

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 170 114 0 65


18. Vårdslöshet med hemlig uppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:72 av Markus Wiechel (SD).

19. Narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 2-4.

Reservation 9 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 66 0 17
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 217 66 0 66


20. Rattfylleri och grov olovlig körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP),

2017/18:863 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),

2017/18:3090 av Cecilia Magnusson (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 53,

2017/18:3581 av Roger Haddad m.fl. (L),

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 10 och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 10 (V)

21. Drograttfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1223 av Maria Malmer Stenergard (M).

22. Upprepad trafikbrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (C)

23. Falska polisfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1006 av Lars-Axel Nordell (KD).

24. Förbud mot skyddsvästar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:123 av Allan Widman (L).

25. Livstidsstraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 48.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 0 67 16
SD 0 33 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 180 37 67 65


26. Återfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2323 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:2554 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:2879 av Sten Bergheden (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 51.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

27. Återfall vid vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 15 (L)

28. Otillåten brottsprovokation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.1 i denna del.

29. Mängdrabatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.1 i denna del,

2017/18:1013 av Jörgen Warborn (M) yrkande 1 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 50.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD, -)

30. Åtgärder mot grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 18 (L)

31. En särskild straffskärpningsgrund för brott som har samband med uppgörelser mellan kriminella grupperingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 19 (M, KD)

32. Vistelseförbud för den som döms för gängrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 20 (M)

33. En särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:1318 av Annicka Engblom m.fl. (M),

2017/18:2060 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3848 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2 i denna del och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

avslår motion

2017/18:2581 av Lotta Olsson (M).

Reservation 21 (V)

34. En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 37 och

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2 och

avslår motion

2017/18:1748 av Thomas Finnborg (M).

35. Påskynda utredningen om starkare skydd mot brott med hedersmotiv m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

36. Det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 17 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 1 0 4
Totalt 266 18 0 65


37. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:618 av Jamal El-Haj (S),

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 17 och

2017/18:1104 av Hans Hoff (S).

Reservation 23 (SD, -)

38. Preskriptionstid för sexualbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:987 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:2348 av Boriana Åberg (M),

2017/18:2563 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2740 av Jenny Petersson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 55.

Reservation 24 (M)

39. Avbetalning vid strafföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:831 av Berit Högman och Eva-Lena Gustavsson (båda S).

40. Utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:48 av Robert Hannah (L),

2017/18:181 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10 och

2017/18:3848 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2 i denna del.

Reservation 25 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 1 14 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 270 14 0 65


41. Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3548 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 26 (SD, -)

42. Tillträdesförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2698 av Katarina Brännström (M) och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 28.

43. Villkorlig dom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 27 (M, C, L, KD)

44. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.