Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2022

Beslut

Flera straff behöver skärpas (JuU23)

Flera av straffen i brottsbalken behöver skärpas. Det anser riksdagen som uppmanar regeringen, i så kallade tillkännagivanden, att återkomma med nio förslag i straffrättsliga frågor.

Tillkännagivandena handlar om

 • skärpta straff för våldtäkt
 • grovt sexuellt ofredande
 • köp av sexuell handling av barn
 • skärpta straff för grov stöld
 • straffrättsligt skydd för skolpersonal
 • skärpta straff för grov organiserad brottslighet
 • skärpta straff för narkotikabrott
 • översyn av bestämmelserna om preskriptionstid
 • skärpta straff vid flerfaldig brottslighet, det vill säga när en person i en rättegång döms för flera brott.

Besluten om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 280 förslag från den allmänna motionstiden 2021 om straffrättsliga frågor. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga förslagen, bland annat eftersom frågorna är under utredning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om illegala vägspärrar, skärpta straff för sexualbrott, skärpt straff för våldtäkt, grovt sexuellt ofredande, köp av sexuell handling av barn, skärpt straff för grov stöld, skärpt straff för våld mot tjänsteman, straffrättsligt skydd för skolpersonal, skärpta straff för grov organiserad brottslighet, skärpt straff för narkotikabrott, översyn av bestämmelserna om preskription, skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet och förvaring. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, reservation 9 under punkt 9, reservation 19 under punkt 25 samt reservation 51 under punkt 55, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-17

Flera straff behöver skärpas (JuU23)

Flera av straffen i brottsbalken behöver skärpas. Det anser justitieutskottet som uppmanar regeringen, i så kallade tillkännagivanden, att återkomma med tretton förslag i straffrättsliga frågor.

Tillkännagivandena handlar om

 • illegala vägspärrar
 • skärpta straff för sexualbrott
 • skärpta straff för våldtäkt
 • grovt sexuellt ofredande
 • köp av sexuell handling av barn
 • skärpta straff för grov stöld
 • skärpta straff för våld mot tjänsteman
 • straffrättsligt skydd för skolpersonal
 • skärpta straff för grov organiserad brottslighet
 • skärpta straff för narkotikabrott
 • översyn av bestämmelserna om preskriptionstid
 • skärpta straff vid flerfaldig brottslighet, det vill säga när en person i en rättegång döms för flera brott
 • farlighetsbedömning av personer som dömts för allvarlig brottslighet.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 280 förslag från den allmänna motionstiden 2021 om straffrättsliga frågor. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga förslagen, bland annat eftersom frågorna är under utredning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.