Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Justitieutskottets bet 2016/17:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2017

Beslut

Straffen för hot, misshandel och könsstympning höjs (JuU14)

Minimistraffet för en del allvarliga våldsbrott höjs. Det gäller bland annat grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot och grovt rån. Dessutom vill regeringen skärpa straffet för könsstympning av kvinnor. Minimistraffet för grov misshandel ändras från ett år i fängelse till ett år och sex månader. Minimistraffet för grovt olaga hot ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader. Straffet för könsstympning ska ändras från fängelse i högst fyra år till fängelse i lägst två år och högst sex år. Anledningen är att regeringen vill markera hur allvarligt den ser på den här typen av brott. Riksdagen sa ja till förslaget och de nya straffskalorna börjar gälla den 1 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-20
Reservationer 3
bet 2016/17:JuU14

Straffen för hot, misshandel och könsstympning höjs (JuU14)

Regeringen vill höja minimistraffet för en del allvarliga våldsbrott. Det gäller bland annat grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot och grovt rån. Dessutom vill regeringen skärpa straffet för könsstympning av kvinnor. Enligt förslaget ska till exempel minimistraffet för grov misshandel höjas från ett år i fängelse till ett år och sex månader. Minimistraffet för grovt olaga hot ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader. Straffet för könsstympning ska ändras från fängelse i högst fyra år till fängelse i lägst två år och högst sex år. Anledningen är att regeringen vill markera hur allvarligt den ser på den här typen av brott. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och att de nya straffskalorna börjar gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3622 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 69 0 0 15
SD 34 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 13 0 0 6
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 265 18 0 66


2. Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
3. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
4. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
5. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
6. lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:108 punkterna 1-6 och avslår motionerna

2016/17:318 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M),

2016/17:435 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 2,

2016/17:519 av Edward Riedl (M),

2016/17:1579 av Jan Ericson (M),

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 11,

2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M) yrkande 1,

2016/17:2127 av Edward Riedl (M),

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2,

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 och

2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD).

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 69 0 0 15
SD 0 34 0 13
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 4 0 14 3
L 0 0 14 5
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 220 35 28 66