Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2014

Beslut

Strandskyddet kan upphävas vid små sjöar och vattendrag (MJU26)

Stränderna vid hav, insjöar och vattendrag är skyddade i hela landet. Syftet är att människor ska ha tillgång till strandområden och att bevara bra livsvillkor för djur och växter. Nu får länsstyrelserna möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag under vissa förutsättningar. Det innebär att det blir lättare att upphäva strandskyddet i denna typ av områden än vad det är i dag.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-10
Betänkande publicerat: 2014-06-11
Trycklov: 2014-06-11
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:MJU26

Strandskyddet kan upphävas vid små sjöar och vattendrag (MJU26)

Stränderna vid hav, insjöar och vattendrag är skyddade i hela landet. Syftet är att människor ska ha tillgång till strandområden och att bevara bra livsvillkor för djur och växter. Nu får länsstyrelserna möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag under vissa förutsättningar. Det innebär att det blir lättare att upphäva strandskyddet i denna typ av områden än vad det är i dag.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Miljö- och jordbruksutskottet instämmer i att det finns ett behov av att ändra dagens strandskydd kring de minsta sjöarna och vattendragen. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-18
4

Beslut

Beslut: 2014-06-18
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:214 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2013/14:MJ20 av Jens Holm m.fl. (V) och
2013/14:MJ28 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103108
M102005
MP02302
FP22002
C18005
SD20000
V01504
KD17002
Totalt28239028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Ett mer flexibelt strandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ28 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:MJ252 av Sedat Dogru (M),
2013/14:MJ317 av Ulf Berg (M),
2013/14:MJ386 av Bino Drummond (M),
2013/14:MJ411 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2013/14:MJ439 av Christian Holm m.fl. (M) yrkande 2,
2013/14:MJ459 av Johan Johansson (M),
2013/14:MJ476 av Annika Qarlsson och Erik A Eriksson (båda C),
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 70 och
2013/14:MJ507 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 2 (MP)

3. Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ227 av Sten Bergheden (M),
2013/14:MJ439 av Christian Holm m.fl. (M) yrkande 1,
2013/14:MJ453 av Emil Källström och Anders Ahlgren (båda C) och
2013/14:MJ473 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

4. Ökat kommunalt inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ209 av Anders Andersson (KD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:MJ330 av Anders Hansson m.fl. (M) och
2013/14:MJ458 av Camilla Waltersson Grönvall (M).