Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Socialutskottets bet 2010/11:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

Barns rättigheter stärks (SoU3)

Barns rättigheter stärks med en ny strategi. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år har enligt internationella överenskommelser, särskilt de rättigheter som nämns i FN:s barnkonvention. Den nya strategin består av följande principer: Alla lagar som rör barn ska utformas så att de stämmer överens med barnkonventionen. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och använda sig av denna kunskap i verksamheter som rör barn. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska samverka för att stärka barnets rättigheter. Beslut och prioriteringar som rör barn ska grundas på aktuell kunskap om barns levnadsvillkor. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. Strategin ska vara en utgångspunkt för riksdagen, regeringen, statliga myndigheter, landsting och kommuner i arbetet med att trygga barns rättigheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-09
Justering: 2010-11-18
Betänkande publicerat: 2010-11-18
Trycklov: 2010-11-18
Reservationer 2
bet 2010/11:SoU3

Barns rättigheter stärks (SoU3)

Barns rättigheter stärks med en ny strategi. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år har enligt internationella överenskommelser, särskilt de rättigheter som nämns i FN:s barnkonvention.

Förslaget till ny strategi består av följande principer:

  • Alla lagar som rör barn ska utformas så att de stämmer överens med barnkonventionen.
  • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
  • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
  • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
  • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
  • Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och använda sig av denna kunskap i verksamheter som rör barn.
  • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska samverka för att stärka barnets rättigheter.
  • Beslut och prioriteringar som rör barn ska grundas på aktuell kunskap om barns levnadsvillkor.
  • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.
Strategin ska vara en utgångspunkt för riksdagen, regeringen, statliga myndigheter, landsting och kommuner i arbetet med att trygga barns rättigheter.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-01
4

Beslut

Beslut: 2010-12-01
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen upphäver strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige som godkändes av riksdagen den 26 mars 1999 och godkänner den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:232 och avslår motionerna
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkandena 2 och 5 samt
2010/11:So593 av Monica Green m.fl. (S) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S961015
M98009
MP02104
FP21003
C21002
SD19001
V00181
KD16003
Totalt271221838

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sf203 av Caroline Szyber och Annika Eclund (båda KD) yrkande 2,
2010/11:Sf205 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3,
2010/11:So208 av Jan Ertsborn (FP),
2010/11:So257 av Kerstin Engle (S) yrkande 1,
2010/11:So376 av Berit Högman m.fl. (S),
2010/11:So403 av Irene Oskarsson (KD),
2010/11:So436 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2010/11:So487 av Karin Granbom Ellison och Anita Brodén (båda FP),
2010/11:So491 av Désirée Pethrus Engström (KD),
2010/11:So498 av Emma Henriksson (KD),
2010/11:So499 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),
2010/11:So517 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 1,
2010/11:So572 av Eva Olofsson m.fl. (V) och
2010/11:So593 av Monica Green m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960214
M100007
MP02203
FP21003
C21002
SD18002
V01900
KD16003
Totalt27241234

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag