Strategisk exportkontroll 2007

Utrikesutskottets bet 2007/08:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2008

Beslut

Strategisk exportkontroll (UU7)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges exportkontrollpolitik 2007 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Regeringen har också redovisat den faktiska svenska exporten av krigsmateriel under år 2007. Dessutom beskriver regeringen det samarbete som pågår inom EU och i andra internationella forum om frågor om strategisk exportkontroll av både krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-04-22
Justering: 2008-04-24
Betänkande publicerat: 2008-05-05
Trycklov: 2008-05-05
Reservationer 12
bet 2007/08:UU7

Alla beredningar i utskottet

2008-04-22, 2008-04-17, 2008-04-10

Strategisk exportkontroll (UU7)

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges exportkontrollpolitik 2007 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Regeringen har också redovisat den faktiska svenska exporten av krigsmateriel under år 2007. Dessutom beskriver regeringen det samarbete som pågår inom EU och i andra internationella forum om frågor om strategisk exportkontroll av både krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-14
4

Beslut

Beslut: 2008-05-14
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Internationellt förbud rörande klustervapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U229 yrkande 3, 2007/08:U314 yrkandena 1-4 och 2007/08:U361 yrkande 11.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m840013
c21017
fp24004
kd19005
v00193
mp00145
Totalt1481083459

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Internationellt samarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U217 yrkande 1, 2007/08:U327 yrkande 2 och 2007/08:U361 yrkandena 9 och 10.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c23006
fp24004
kd19005
v01903
mp01405
Totalt150143056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Svenskt initiativ till en FN-konferens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf277 yrkande 2.

Reservation 4 (v, mp)

4. Internationellt samarbete - EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U23 yrkande 6, 2007/08:U333 yrkande 1 och 2007/08:U361 yrkande 13.

Reservation 5 (v, mp)

5. Europeiska försvarsbyrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U24 yrkande 7.

Reservation 6 (v, mp)

6. Det svenska regelsystemet - ändringar och information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U23 yrkandena 1, 2, 4, 5 och 7-9, 2007/08:U24 yrkande 5, 2007/08:U228, 2007/08:U255, 2007/08:U271 och 2007/08:U361 yrkande 12.

Reservation 7 (v, mp)

7. Riktlinjer avseende krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U230 yrkande 1.

Reservation 8 (mp)
Reservation 9 (v)

8. Krigsmaterielhandel och mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U24 yrkandena 1-3 och 6, 2007/08:U230 yrkandena 2-7, 2007/08:U248, 2007/08:U330 yrkande 2 och 2007/08:Sf277 yrkande 1.

Reservation 10 (v, mp)

9. Krigsmaterielexport och folkrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U206 yrkandena 2-4, 2006/07:U227 yrkande 4, 2007/08:U23 yrkande 3, 2007/08:U24 yrkande 4 och 2007/08:U230 yrkandena 8 och 9.

Reservation 11 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1043023
m830014
c23006
fp24004
kd19005
v01903
mp01405
Totalt25336060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Små och lätta vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U217 yrkandena 2-5, 2007/08:U231 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:U361 yrkandena 7 och 8.

Reservation 12 (v, mp)

11. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:114 till handlingarna.