Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2017

Beslut

Den strategiska exportkontrollen har granskats (UU9)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll. I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2016. Regeringen skriver i sin skrivelse bland annat att kontrollen av export av krigsmateriel och av produkter med dubbla användningsområden är viktig för att säkerställa att produkter som förs ut ur Sverige går till acceptabla mottagarländer.

I utskottets granskning påminns bland annat om att riksdagen bett att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till ny krigsmateriellagstiftning för att skärpa exportkontrollen gentemot stater som inte är demokratiska. Utskottet säger i granskningen att det förväntar sig att ett sådant förslag kan behandlas av riksdagen under riksmötet 2017/18.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till alla motionsförslag som behandlades samtidigt, främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2016/17:114 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-22
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:UU9

Alla beredningar i utskottet

2017-05-11, 2017-05-04, 2017-04-25

Den strategiska exportkontrollen har granskats (UU9)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll. I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2016. Regeringen skriver i sin skrivelse bland annat att kontrollen av export av krigsmateriel och av produkter med dubbla användningsområden är viktig för att säkerställa att produkter som förs ut ur Sverige går till acceptabla mottagarländer.

I utskottets granskning påminns bland annat om att riksdagen bett att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till ny krigsmateriellagstiftning för att skärpa exportkontrollen gentemot stater som inte är demokratiska. Utskottet säger i granskningen att det förväntar sig att ett sådant förslag kan behandlas av riksdagen under riksmötet 2017/18.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till alla motionsförslag som behandlades samtidigt, främst med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-30
Debatt i kammaren: 2017-05-31
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny krigsmateriellagstiftning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6, 7 och 26,

2016/17:1426 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3664 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3694 av Sofia Damm m.fl. (KD).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 13 3
- 1 0 0 2
Totalt 277 18 13 41


2. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1089 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L),

2016/17:1426 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 34,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:3227 av Krister Hammarbergh (M) yrkande 2 och

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10.

3. Skrivelse 2016/17:114

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:114 till handlingarna.