Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Skrivelse om krigsmateriel har granskats (UU9)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden är produkter som har en civil användning, men som också kan nyttjas för militära ändamål. I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken för krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2018. Dessutom beskrivs det samarbete som sker inom området i EU och andra internationella forum.

I årets skrivelse har vissa förbättringar gjorts i statistikredovisningen och en annan nyhet är att Inspektionen för strategiska produkter ger sin syn på viktiga tendenser i den svenska och internationella exportkontrollen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-05
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:UU9

Alla beredningar i utskottet

2019-05-28, 2019-05-16

Skrivelse om krigsmateriel har granskats (UU9)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden är produkter som har en civil användning, men som också kan nyttjas för militära ändamål. I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken för krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2018. Dessutom beskrivs det samarbete som sker inom området i EU och andra internationella forum.

I årets skrivelse har vissa förbättringar gjorts i statistikredovisningen och en annan nyhet är att Inspektionen för strategiska produkter ger sin syn på viktiga tendenser i den svenska och internationella exportkontrollen.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-11
Debatt i kammaren: 2019-06-12
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Krigsmaterielexporten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 36,

2018/19:3099 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1-5 och

2018/19:3100 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 61 0 0 1
C 27 0 0 4
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 288 26 0 35


2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:114 till handlingarna.

3. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår det motionsyrkande som finns upptaget under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.