Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 juni 2020

Nästa händelse: Justering 4 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-08
bet 2019/20:UU11

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-07
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-10
Debatt i kammaren: 2020-06-11
4

Beslut

Beslut: 2020-06-11