Studiestöd m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1994/95:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.