Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU6)

Riksdagen säger nej till motioner om studiestöd. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om ett flexiblare studiestödssystem, förbättringar av studenternas ekonomiska villkor och avveckling av Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-22
Justering: 2008-02-21
Betänkande publicerat: 2008-02-25
Trycklov: 2008-02-25
Reservationer 8
Betänkande 2007/08:UbU6

Nej till motioner om studiestöd (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om studiestöd. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om ett flexiblare studiestödssystem, förbättringar av studenternas ekonomiska villkor och avveckling av Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-06
4

Beslut

Beslut: 2008-03-12
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiestödssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub304 yrkandena 1, 3 och 4, 2007/08:Ub342, 2007/08:Ub344 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ub375, 2007/08:Ub512 och 2007/08:Ub533.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m860011
c22007
fp21007
kd18006
v18013
mp00145
Totalt1651081561

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk276 yrkande 3, 2007/08:Ub213, 2007/08:Ub232, 2007/08:Ub239, 2007/08:Ub377, 2007/08:Ub382 och 2007/08:Ub452.

3. Studenter och de sociala trygghetssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub265, 2007/08:Ub266, 2007/08:Ub399, 2007/08:Ub499 och 2007/08:Ub546.

Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m840013
c22007
fp20008
kd19005
v19003
mp14005
Totalt178108063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Den nedre åldersgränsen för rätt till studiemedel vid vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr340 yrkande 4, 2007/08:Ub356 och 2007/08:Ub363.

Reservation 4 (s, mp)

5. Frågor om villkoren för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub271 yrkande 2, 2007/08:Ub337, 2007/08:Ub373 och 2007/08:A402 yrkande 38.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m860011
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp00145
Totalt255191461

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Studiehjälpens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub297, 2007/08:Ub308, 2007/08:Ub433, 2007/08:Ub460 och 2007/08:Ub497.

Reservation 7 (s)

7. Studiefinansiering för lågutbildade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub409, 2007/08:Ub462, 2007/08:Ub525, 2007/08:Ub530 och 2007/08:Ub549.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m850012
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01405
Totalt147141061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Studiestödsadministrationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub381.