Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2010/11:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om studiestöd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat fribeloppets avskaffande, återbetalning av studieskulder, förbättrade ekonomiska villkor för studerande med barn, samordning mellan sjuk- och aktivitetsersättning och studiemedel, tids- och åldersgränser för studiemedel, inackorderingstillägg och en avveckling av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-10
Justering: 2011-03-10
Betänkande publicerat: 2011-03-18
Trycklov: 2011-03-15
Reservationer 5
bet 2010/11:UbU10

Nej till motioner om studiestöd (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om studiestöd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat fribeloppets avskaffande, återbetalning av studieskulder, förbättrade ekonomiska villkor för studerande med barn, samordning mellan sjuk- och aktivitetsersättning och studiemedel, tids- och åldersgränser för studiemedel, inackorderingstillägg och en avveckling av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-31
4

Beslut

Beslut: 2011-03-31
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fribeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub203, 2010/11:Ub205, 2010/11:Ub252, 2010/11:Ub262, 2010/11:Ub292, 2010/11:Ub315, 2010/11:Ub326, 2010/11:Ub348 och 2010/11:Ub416 yrkandena 1 och 2.

2. Återbetalning av studieskulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub308.

3. Samordning mellan studiemedel och sjuk- och aktivitetsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub338.

Reservation 1 (S, V)

4. Studerande med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf362 yrkande 11, 2010/11:Ub365 och 2010/11:Ub479.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt171136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Lån till ungdomar för körkortsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub303.

Reservation 3 (MP)

6. Tids- och åldersgränser för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub355, 2010/11:Ub418 och 2010/11:Ub419.

Reservation 4 (S, V)

7. Avskrivning av studieskulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C311 yrkande 11.

8. Inackorderingstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub313.

Reservation 5 (S)

9. Studiehjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub281.

10. Studiestödsadministrationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub263.