Studiestöd

Utbildningsutskottets bet 2011/12:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om studiestöd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår utredningar i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om möjligheter för alla att studera, ett flexiblare studiemedelssystem, fribeloppets avskaffande, studiemedelssystemet för studerande på den kommunala vuxenutbildningens grundläggande nivå, åldersgränser för studiemedel, avskrivning av studieskulder för personer som flyttar till landsbygdskommuner och en avveckling av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-29
Justering: 2012-04-26
Betänkande publicerat: 2012-05-07
Trycklov: 2012-05-07
Reservationer 4
bet 2011/12:UbU16

Nej till motioner om studiestöd (UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om studiestöd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår utredningar i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om möjligheter för alla att studera, ett flexiblare studiemedelssystem, fribeloppets avskaffande, studiemedelssystemet för studerande på den kommunala vuxenutbildningens grundläggande nivå, åldersgränser för studiemedel, avskrivning av studieskulder för personer som flyttar till landsbygdskommuner och en avveckling av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-24
4

Beslut

Beslut: 2012-05-30
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiestödssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 13 och
2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP00214
FP22002
C19004
SD19000
V00190
KD16003
-0001
Totalt1741004035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Fribeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub269 av Kajsa Lunderquist (M),
2011/12:Ub300 av Jenny Petersson (M),
2011/12:Ub313 av Lars-Axel Nordell och Andreas Carlson (båda KD),
2011/12:Ub348 av Jessica Rosencrantz (M),
2011/12:Ub411 av Emma Henriksson och Robert Halef (båda KD),
2011/12:Ub428 av Christian Holm och Johan Hultberg (båda M) yrkande 1,
2011/12:Ub464 av Karin Nilsson och Annika Qarlsson (båda C),
2011/12:Ub480 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M) och
2011/12:Ub497 av Metin Ataseven och Eliza Roszkowska Öberg (båda M).

3. Återbetalning av studieskulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub425 av Yvonne Andersson (KD).

4. Frågor om villkoren för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk242 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,
2011/12:Ub234 av Amir Adan (M),
2011/12:Ub253 av Kerstin Lundgren (C),
2011/12:Ub383 av Åsa Lindestam m.fl. (S) och
2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD).

5. Åldersgräns för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub226 av Christer Winbäck (FP) och
2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 3 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01810
KD16003
-0001
Totalt174139135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Avskrivning av studieskulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2.

7. Studiehjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub205 av Christina Oskarsson (S) och
2011/12:Ub409 av Åsa Lindestam m.fl. (S).

8. Inackorderingstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub239 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S).

Reservation 4 (S, MP)

9. Studiestödsadministrationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub428 av Christian Holm och Johan Hultberg (båda M) yrkande 2.