Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om studiestöd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan genomförts arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om studiestödssystemet, den nedre åldersgränsen för studiemedel och tilläggsbidraget till studerande med barn.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-21
Justering: 2013-03-21
Betänkande publicerat: 2013-03-26
Trycklov: 2013-03-25
Reservationer 2
Betänkande 2012/13:UbU10

Nej till motioner om studiestöd (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om studiestöd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan genomförts arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om studiestödssystemet, den nedre åldersgränsen för studiemedel och tilläggsbidraget till studerande med barn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiestödssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub319 och 2012/13:Ub496 yrkande 14.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Den nedre åldersgränsen för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub495 yrkande 12 och 2012/13:Ub515.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Tilläggsbidraget till studerande med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub366.

4. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub201 av Lars-Axel Nordell (KD),
2012/13:Ub220 av Johan Pehrson (FP),
2012/13:Ub250 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (båda S),
2012/13:Ub264 av Kajsa Lunderquist (M),
2012/13:Ub266 av Metin Ataseven (M),
2012/13:Ub292 av Eva Bengtson Skogsberg (M),
2012/13:Ub308 av Christian Holm och Johan Hultberg (båda M) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Ub311 av Annika Qarlsson och Anders Ahlgren (båda C) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Ub323 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:Ub326 av Nina Lundström (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:Ub340 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M),
2012/13:Ub500 av Edward Riedl (M),
2012/13:Ub511 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och
2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft (båda MP).