Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2014

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om studiestöd. Skälet är att gällande lagar och regler bedöms tillräckliga samt att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om studiestödssystemet, fribeloppet, villkoren för studiemedel, den nedre åldersgränsen för studiemedel, flexibel tidsgräns för studiemedel, avskrivning av studieskulder och studiehjälp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-12-05
Justering: 2014-01-16
Betänkande publicerat: 2014-01-17
Trycklov: 2014-01-17
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:UbU16

Nej till motioner om studiestöd (UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om studiestöd. Skälet är att gällande lagar och regler bedöms tillräckliga samt att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om studiestödssystemet, fribeloppet, villkoren för studiemedel, den nedre åldersgränsen för studiemedel, flexibel tidsgräns för studiemedel, avskrivning av studieskulder och studiehjälp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-29
4

Beslut

Beslut: 2014-01-29
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiestödssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub305 av Annika Qarlsson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 3 och
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 1 (S)

2. Fribeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub237 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ub241 av Sedat Dogru (M),
2013/14:Ub277 av Marta Obminska (M),
2013/14:Ub278 av Cecilia Brinck (M) yrkande 1,
2013/14:Ub280 av Lars-Axel Nordell (KD),
2013/14:Ub305 av Annika Qarlsson och Rickard Nordin (båda C) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ub314 av Lars-Arne Staxäng och Sten Bergheden (båda M),
2013/14:Ub317 av Lena Asplund (M),
2013/14:Ub324 av Stefan Caplan (M),
2013/14:Ub359 av Jenny Petersson m.fl. (M),
2013/14:Ub384 av Anton Abele (M),
2013/14:Ub390 av Christian Holm och Johan Hultberg (båda M) yrkande 1,
2013/14:Ub462 av Metin Ataseven och Lotta Olsson (båda M) och
2013/14:Ub513 av Edward Riedl (M).

3. Frågor om villkoren för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub260 av Gunilla Nordgren (M),
2013/14:Ub278 av Cecilia Brinck (M) yrkandena 2 och 3,
2013/14:Ub380 av Katarina Brännström (M) och
2013/14:Ub385 av Anton Abele (M).

4. Den nedre åldersgränsen för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub573 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 2 (S, MP, V)

5. Flexibel tidsgräns för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub338 av Shadiye Heydari (S).

Reservation 3 (S)

6. Avskrivning av studieskulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub394 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (MP, V)

7. Studiehjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub282 av Johan Pehrson (FP) och
2013/14:Ub461 av Ola Johansson (C).

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub220 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (båda S),
2013/14:Ub228 av Anders Sellström (KD),
2013/14:Ub305 av Annika Qarlsson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 4,
2013/14:Ub346 av Hans Olsson m.fl. (S),
2013/14:Ub390 av Christian Holm och Johan Hultberg (båda M) yrkande 2,
2013/14:Ub446 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) och
2013/14:Ub480 av Lars Beckman (M).