Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU10)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om studiestöd. Motionerna handlar bland annat om fribeloppet, villkoren för studiemedel, lån via Centrala studiestödsnämnden till körkortsutbildning, avskrivning av studieskulder och examenspremie för vissa lärarkategorier.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att det redan pågår arbete inom många områden och att riksdagen behandlat vissa av frågorna tidigare under mandatperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-11
Trycklov: 2016-02-15
Reservationer 7
Betänkande 2015/16:UbU10

Nej till motioner om studiestöd (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om studiestöd. Motionerna handlar bland annat om fribeloppet, villkoren för studiemedel, lån via Centrala studiestödsnämnden till körkortsutbildning, avskrivning av studieskulder och examenspremie för vissa lärarkategorier.

Anledningen till att utbildningsutskottet vill att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat att det redan pågår arbete inom många områden och att riksdagen behandlat vissa av frågorna tidigare under mandatperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fribeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:105 av Edward Riedl (M),

2014/15:120 av Jenny Petersson och Maria Plass (M),

2014/15:861 av Lars-Axel Nordell (KD),

2014/15:1217 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M),

2014/15:1764 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:2243 av Tina Ghasemi (M),

2014/15:2275 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:112 av Edward Riedl (M),

2015/16:132 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2015/16:484 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2015/16:715 av Tina Ghasemi (M),

2015/16:1046 av Jessica Rosencrantz (M),

2015/16:1346 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2015/16:1915 av Marta Obminska (M),

2015/16:2226 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 1 (C)

2. Frågor om villkoren för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1035 av Cassandra Sundin och Johan Nissinen (SD),

2015/16:1455 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1555 av Hans Rothenberg och Tina Ghasemi (båda M) och

2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. (S).

3. Studenter och de sociala trygghetssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 1 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 297 14 0 38


4. Den övre åldersgränsen för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:393 av Katarina Brännström (M) och

2014/15:2741 av Kerstin Lundgren (C).

Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 22 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 289 22 0 38


5. Studiemedel för studenter med utvecklingsstörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1955 av Per Lodenius och Göran Lindell (båda C).

Reservation 4 (C)

6. Lån via Centrala studiestödsnämnden till körkortsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:968 av Jan Ericson (M),

2014/15:1088 av Gunilla Nordgren (M),

2014/15:2268 av Amir Adan (M),

2015/16:245 av Jan Ericson (M),

2015/16:975 av Amir Adan (M),

2015/16:1207 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M) yrkande 3,

2015/16:1699 av Edward Riedl (M),

2015/16:1726 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:2815 av Boriana Åberg (M) och

2015/16:2958 av Jan R Andersson (M).

7. Avskrivning av studieskulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1237 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 18,

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 14,

2015/16:1640 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och

2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 45 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 248 45 18 38


8. Examenspremie för vissa lärarkategorier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:23 av Nina Lundström (FP) yrkande 5 och

2014/15:2954 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 45 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 265 45 0 39


9. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:281 av Ola Johansson (C),

2014/15:422 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 2 och

2015/16:1372 av Ola Johansson (C).