Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om studiestöd. Motionerna tar upp frågor om bland annat fribeloppet, villkoren för studiemedel, studielån till körkortsutbildning, avskrivning av studieskulder och återbetalning av studieavgifter. Anledningen till att riksdagen sa nej till motionsförslagen är främst gällande regler, att arbete pågår inom flera av de områden motionerna tar upp samt att åtgärder redan har vidtagits.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-12
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-02
Reservationer 9
Betänkande 2017/18:UbU11

Nej till motioner om studiestöd (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om studiestöd. Motionerna tar upp frågor om bland annat fribeloppet, villkoren för studiemedel, studielån till körkortsutbildning, avskrivning av studieskulder och återbetalning av studieavgifter. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till motionsförslagen är främst gällande regler, att arbete pågår inom flera av de områden motionerna tar upp samt att åtgärder redan har vidtagits.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkoren för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:579 av Åsa Westlund (S),

2016/17:658 av Nina Lundström (L),

2016/17:781 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD),

2016/17:882 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1251 av Tina Ghasemi (M) yrkande 2,

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:1974 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 12,

2017/18:378 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:947 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:950 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:1789 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8 samt

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 10
SD 30 0 0 12
MP 22 0 0 3
C 0 16 0 6
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 6 0 0 2
Totalt 262 16 14 57


2. Fribeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:236 av Edward Riedl (M),

2016/17:399 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M),

2016/17:424 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2016/17:1257 av Tina Ghasemi (M),

2016/17:1498 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:1548 av Marta Obminska (M),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:3329 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2017/18:204 av Edward Riedl (M),

2017/18:321 av Edward Riedl (M),

2017/18:1754 av Lars-Arne Staxäng (M),

2017/18:2485 av Marta Obminska (M),

2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M),

2017/18:2978 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

3. Studielån till körkortsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:132 av Jan Ericson (M),

2016/17:294 av Amir Adan (M),

2016/17:613 av Jan R Andersson (M),

2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) yrkande 2,

2016/17:1532 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:2176 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2017/18:395 av Jan Ericson (M),

2017/18:2061 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2501 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2519 av Amir Adan (M) och

2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (KD)

4. Avskrivning av studieskulder och återbetalning av studieavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:774 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 17,

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 10,

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:514 av Lars Beckman (M),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 6 och

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 74 0 0 9
SD 0 29 0 13
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 0 0 18 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 14 2
- 0 6 0 2
Totalt 210 35 47 57