Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU15)

Riksdagen sa nej till cirka 30 motioner om studiestöd. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet, avskrivning av studieskulder och nedskrivning av studieavgiften.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-02-05, 2019-02-07

Nej till motioner om studiestöd (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 motioner om studiestöd. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet, avskrivning av studieskulder och nedskrivning av studieavgiften.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.