Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU15)

Riksdagen sa nej till cirka 30 motioner om studiestöd. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet, avskrivning av studieskulder och nedskrivning av studieavgiften.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-03-01
Reservationer 11
Betänkande 2018/19:UbU15

Alla beredningar i utskottet

2019-02-07, 2019-02-05

Nej till motioner om studiestöd (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 motioner om studiestöd. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet, avskrivning av studieskulder och nedskrivning av studieavgiften.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkoren för studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:281 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 8,

2018/19:1481 av Per Lodenius (C),

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 15,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 29,

2018/19:2886 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 4,

2018/19:2933 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 6 och

2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 63 7
SD 0 58 0 4
C 0 0 29 2
V 28 0 0 0
KD 0 0 22 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 153 58 114 24


2. Vidareutbildning och omställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 4.

Reservation 5 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 28 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 240 85 0 24


3. Fribeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1132 av Edward Riedl (M),

2018/19:1449 av Magdalena Schröder (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1651 av Marta Obminska (M) och

2018/19:2886 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 28 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 303 22 0 24


4. Avskrivning av studieskulder och nedskrivning av studieavgiften m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 47,

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 49,

2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S) yrkande 2,

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2018/19:2193 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2018/19:2256 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 9,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 24,

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 9,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 63 7
SD 0 57 0 5
C 1 0 28 2
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 0 0 17 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 158 57 108 26


5. Studiehjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2683 av Emilia Töyrä (S) och

2018/19:2886 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 11 (KD)

6. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:729 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:1870 av Jan Ericson (M),

2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) och

2018/19:2353 av Kerstin Lundgren (C).