Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2020

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU9)

Riksdagen sa nej till 30 förslag i motioner om studiestöd från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet samt återbetalning och avskrivning av studieskulder.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat de bestämmelser som gäller på området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-10
Justering: 2020-01-16
Trycklov: 2020-01-17
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:UbU9

Alla beredningar i utskottet

2019-12-10, 2019-11-28

Nej till motioner om studiestöd (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 30 förslag i motioner om studiestöd från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet samt återbetalning och avskrivning av studieskulder.

Anledningen till att utskottet säger nej till motionerna är bland annat de bestämmelser som gäller på området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 29 januari 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiemedel för vidareutbildning och omställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1829 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) och

2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S).

2. Fribeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1628 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).

3. Indragen studiehjälp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3095 av Noria Manouchi (M) och

2019/20:3326 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 59 0 0 3
C 29 0 0 2
V 23 0 0 4
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 255 62 0 32


4. Återbetalning av studieskulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1379 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S) och

2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S).

5. Studiemedelsberättigade utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3171 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3.

6. Studielån till körkortsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2428 av Jan Ericson (M) och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 64.

Reservation 2 (KD)

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.