Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU8)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om studiestöd i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlade bland annat om villkoren för studiemedel, studiemedelsberättigade utbildningar, studiemedel till studerande med funktionsnedsättning samt för omställning och livslångt lärande. Riksdagen hänvisade till nuvarande regler, redan vidtagna åtgärder och pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-01-19, 2021-01-21

Nej till motioner om studiestöd (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag om studiestöd i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om villkoren för studiemedel, studiemedelsberättigade utbildningar, studiemedel till studerande med funktionsnedsättning samt för omställning och livslångt lärande. Utskottet hänvisar till nuvarande regler, redan vidtagna åtgärder och pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.