Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU8)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om studiestöd i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlade bland annat om villkoren för studiemedel, studiemedelsberättigade utbildningar, studiemedel till studerande med funktionsnedsättning samt för omställning och livslångt lärande. Riksdagen hänvisade till nuvarande regler, redan vidtagna åtgärder och pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-12
Reservationer 6
Betänkande 2020/21:UbU8

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-01-19

Nej till motioner om studiestöd (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag om studiestöd i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om villkoren för studiemedel, studiemedelsberättigade utbildningar, studiemedel till studerande med funktionsnedsättning samt för omställning och livslångt lärande. Utskottet hänvisar till nuvarande regler, redan vidtagna åtgärder och pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2021

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Studiemedel för omställning och livslångt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1915 av Sara Heikkinen Breitholtz (S),

2020/21:2378 av Johan Löfstrand m.fl. (S) och

2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 19.

2. Tilläggslån och merkostnadslån m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:461 av Kerstin Lundgren (C),

2020/21:1308 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 5 och

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)

3. Återbetalning och avskrivning av studieskulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1936 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 15,

2020/21:3142 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5 samt

2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 40 10 6 293


4. Studiemedelsberättigade utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2736 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 6 och

2020/21:3122 av Tobias Andersson (SD) yrkande 1.

5. Studiemedel för studerande med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:251 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 51 5 0 293


6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.