Styrningen av det militära försvaret

Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FÖU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2004

Beslut

Regeringen måste bättre redovisa försvarets mål, kostnader och resultat för riksdagen (FöU6)

Regeringen måste bli bättre på att konkret och tydligt redovisa verksamheten i försvaret för riksdagen. Det kräver riksdagen och ställer sig därmed bakom flera förslag från riksdagens revisorer och motioner. Riksdagen uppmanar regeringen att lämna förslag på konkreta mål för försvaret som går att följa upp, ange tydligare ändamål för budgetanslagen, redovisa kostnaderna för de olika verksamheterna och mer konkret redogöra för resultaten. Riksdagen vill också få mer inflytande över nya större projekt inom försvaret, framför allt inköp av försvarsmateriel. En stor del av materielinköpen finansieras genom så kallade bemyndiganden. Det innebär att riksdagen ger regeringen befogenheter att ingå avtal för ett visst belopp, som ska betalas senare än det år statsbudgeten omfattar. Regeringen uppmanas nu att informera riksdagen om vilken slags materiel som den tänker beställa med hjälp av bemyndiganden. På så vis ska redovisningen bättre kopplas till anslagen och investeringsramen för materielinköp. Riksdagen sade nej till andra förslag av riksdagens revisorer och till motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag och motioner beträffande mål, kostnader, anslag och resultat. Delvis bifall Riksdagens revisorers förslag och motioner beträffande försvarsmateriel och beställningsbemyndiganden. Bifall till motion beträffande Försvarsdepartementets personalförsörjning. I övrigt avslag på Riksdagens revisorers förslag och övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 6 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-03-23
Justering: 2004-03-30
Betänkande publicerat: 2004-04-15
Trycklov: 2004-04-13
Reservationer 10
Betänkande 2003/04:FÖU6

Alla beredningar i utskottet

2004-03-23, 2004-03-16

Regeringen måste bättre redovisa försvarets mål, kostnader och resultat för riksdagen (FöU6)

Regeringen måste bli bättre på att konkret och tydligt redovisa verksamheten i försvaret för riksdagen. Det tycker försvarsutskottet, som föreslår att riksdagen ställer sig bakom flera förslag från riksdagens revisorer och motioner. Enligt förslagen ska regeringen lämna förslag på konkreta mål för försvaret som går att följa upp, ange tydligare ändamål för budgetanslagen, redovisa kostnaderna för de olika verksamheterna och mer konkret redogöra för resultaten. Riksdagen ska också, enligt förslagen, få mer inflytande över nya större projekt inom försvaret, framför allt inköp av försvarsmateriel. En stor del av materielinköpen finansieras genom så kallade bemyndiganden. Det innebär att riksdagen ger regeringen befogenheter att ingå avtal för ett visst belopp, som ska betalas senare än det år statsbudgeten omfattar. Försvarsutskottet föreslår nu att regeringen ska informera riksdagen om vilken slags materiel som den tänker beställa med hjälp av bemyndiganden. På så vis ska redovisningen bättre kopplas till anslagen och investeringsramen för materielinköp. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till andra förslag av riksdagens revisorer och till motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-04-21
4

Beslut

Beslut: 2004-04-21
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredningen om formerna för styrning och finansiering av försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö1 yrkande 1 och 2003/04:Fö264 yrkande 15.

2. Mål, kostnader, anslag och resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis förslag 2002/03:RR19 punkterna 1 och 5 och motionerna 2003/04:Fö2 yrkandena 1 i denna del och 2, 2003/04:Fö3 yrkande 1, 2003/04:Fö243 yrkande 4 och 2003/04:Fö259 yrkande 2.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c20002
fp036012
kd02607
v25005
mp16001
-0000
Totalt182108059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Försvarsmateriel och beställningsbemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis förslag 2002/03:RR19 punkt 4 och motionerna 2003/04:Fö1 yrkande 3 och 2003/04:Fö2 yrkande 1 i denna del.

4. Redovisning i relation till utvecklingen i omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR19 punkt 2 och motionerna 2003/04:Fö2 yrkande 1 i denna del och 2003/04:Fö264 yrkande 14.

Reservation 2 (fp)

5. Redovisning av grundläggande uppgifter i budgetpropositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR19 punkt 3 och motionerna 2003/04:Fö1 yrkandena 2 och 5 och 2003/04:Fö2 yrkande 1 i denna del.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m46009
c20002
fp003810
kd26007
v02505
mp14021
-0000
Totalt227254057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Redovisning av de fredsfrämjande truppinsatserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR19 punkt 6 och motionerna 2003/04:Fö1 yrkande 4, 2003/04:Fö2 yrkande 1 i denna del och 2003/04:Fö3 yrkande 2.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c20002
fp003810
kd00267
v25005
mp16001
-0000
Totalt182466457

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Försvarsmyndigheternas återrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR19 punkt 7 och motionerna 2003/04:Fö2 yrkande 1 i denna del och 2003/04:Fö3 yrkande 3.

Reservation 8 (fp)

8. Försvarsdepartementets personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2003/04:Fö3 yrkande 4 och avslår förslag 2002/03:RR19 punkt 8 och motionerna 2003/04:Fö1 yrkande 6, 2003/04:Fö2 yrkande 1 i denna del och 2003/04:Fö3 yrkande 5.

Reservation 9 (fp, kd)

9. Försvarsutskottets kansliresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fö2 yrkande 3 och 2003/04:Fö243 yrkande 5.

Reservation 10 (fp)