Styrningen av integrationspolitiken

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Styrningen av integrationspolitiken (SfU6)

Riksdagen sade nej till Riksrevisionens förslag om styrningen av integrationspolitiken. Riksdagen hänvisade i huvudsak till att regeringen förtydligat styrningen av integrationspolitiken i enlighet med Riksrevisionens synpunkter. Riksdagen sade också nej till motioner om svenskt medborgarskap, kommunalt flyktingmottagande och introduktion av nyanlända, insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering samt arbete mot utanförskap och segregation i storstäderna. Riksdagen hänvisade bland annat till den pågående parlamentariska översynen av integrationspolitiken. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 33 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-16
Justering: 2006-03-23
Betänkande publicerat: 2006-03-28
Trycklov: 2006-03-28
Reservationer 32
bet 2005/06:SfU6

Styrningen av integrationspolitiken (SfU6)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till Riksrevisionens förslag om styrningen av integrationspolitiken. Utskottet hänvisar i huvudsak till att regeringen förtydligat styrningen av integrationspolitiken i enlighet med Riksrevisionens synpunkter. Utskottet säger också nej till motioner om svenskt medborgarskap, kommunalt flyktingmottagande och introduktion av nyanlända, insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering samt arbete mot utanförskap och segregation i storstäderna. Utskottet hänvisar bland annat till den pågående parlamentariska översynen av integrationspolitiken. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-05
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Framställning från Riksrevisionens styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m045010
c01507
fp03918
kd02508
v20008
mp13004
-1001
Totalt157124167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Integrationspolitikens inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf288 yrkandena 1-7, 11 och 25, 2004/05:Sf309, 2004/05:Sf360 yrkande 1, 2004/05:Sf365 yrkandena 1, 35 och 36, 2005/06:Sf255 yrkande 1, 2005/06:Sf333 yrkande 1, 2005/06:Sf383 yrkandena 1 och 18, 2005/06:Sf389 yrkandena 1, 34 och 35 samt 2005/06:N481 yrkande 3.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240119
m045010
c00157
fp00417
kd00258
v20008
mp13004
-1001
Totalt158458264

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kommunernas flyktingmottagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf215, 2004/05:Sf237 yrkande 8, 2004/05:Sf361 yrkandena 9 och 10, 2004/05:N239 yrkande 17, 2005/06:Sf312 yrkandena 9 och 11 samt 2005/06:Sf336 yrkande 3.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (v, mp)
Reservation 8 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240119
m104410
c14008
fp41007
kd02508
v10198
mp00134
-0011
Totalt181257865

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Introduktionsinsatser för nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf237 yrkande 9, 2004/05:Sf365 yrkandena 25 och 26, 2005/06:Sf255 yrkandena 2-4, 2005/06:Sf307 yrkandena 1-3, 2005/06:Sf383 yrkande 19, 2005/06:Sf389 yrkande 24 och 2005/06:A247 yrkande 5.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (c)

5. Diskriminering och mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju332 yrkande 3, 2004/05:Sf260 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sf360 yrkande 3, 2005/06:Sf281 yrkandena 1 och 5, 2005/06:Sf282 yrkande 2 och 2005/06:Sf389 yrkandena 17 och 19.

Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)
Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c00157
fp41007
kd00258
v20008
mp01304
-0101
Totalt230144065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Rasism, främlingsfientlighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju534 yrkande 7, 2005/06:Ju564 yrkande 13, 2005/06:Sf281 yrkande 2, 2005/06:Sf349, 2005/06:Sf350 och 2005/06:A258 yrkande 13.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (mp)

7. Inriktningen på storstadsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf288 yrkandena 13, 14 och 16, 2005/06:Sf383 yrkandena 2 och 6 samt 2005/06:Sf395.

Reservation 19 (fp)

8. Ökad delaktighet i utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf281 yrkande 3, 2005/06:Sf333 yrkande 4, 2005/06:Sf383 yrkande 3 och 2005/06:Sf389 yrkande 32.

Reservation 20 (fp)
Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (c)
Reservation 23 (mp)

9. Andra insatser i storstadsområdena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 28, 2004/05:A350 yrkande 3, 2005/06:Sf281 yrkande 4, 2005/06:Sf336 yrkande 22 och 2005/06:Sf389 yrkande 26.

Reservation 24 (m)
Reservation 25 (kd)
Reservation 26 (v)
Reservation 27 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m104410
c14017
fp41007
kd00258
v01909
mp00134
-0011
Totalt181198465

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Krav för att erhålla svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju332 yrkande 11, 2004/05:Sf213, 2004/05:Sf220, 2004/05:Sf288 yrkande 26, 2005/06:Sf209, 2005/06:Sf348, 2005/06:Sf383 yrkande 29 och 2005/06:A258 yrkande 16.

Reservation 28 (m)
Reservation 29 (fp)
Reservation 30 (mp)

11. Andra medborgarskapsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 32, 2005/06:Sf336 yrkande 56, 2005/06:Sf389 yrkande 30 och 2005/06:Sf420 yrkande 1.

Reservation 31 (kd)
Reservation 32 (v)