Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2005

Beslut

Svensk handelspolitik i WTO-förhandlingarna (NU7)

Regeringen har redovisat läget i Världshandelsorganisationens (WTO) förhandlingar om den framtida världshandeln, den så kallade Doharundan, och redogjort för sina prioriteringar i förhandlingarna. Riksdagen vill göra klart följande med anledning av regeringens redovisning. Det är viktigt att Sveriges positiva inställning till frihandel kommer fram i förhandlingarna. Regeringen bör dessutom verka för att EU visar ledarskap och är beredd att kompromissa i förhandlingarna. Ju ambitiösare överenskommelse som kan drivas igenom, desto större möjligheter att bekämpa fattigdomen i världen, anser riksdagen. Riksdagen påpekar också att jämställdhetsperspektivet är viktigt i WTO:s löpande arbete. Förhandlingarna beräknas vara klara 2006. Nästa förhandlingstillfälle äger rum i december i Hongkong. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-15
Betänkande publicerat: 2005-11-23
Trycklov: 2005-11-23
Reservationer 5
Betänkande 2005/06:NU7

Svensk handelspolitik i WTO-förhandlingarna (NU7)

Regeringen har redovisat läget i Världshandelsorganisationens (WTO) förhandlingar om den framtida världshandeln, den så kallade Doharundan, och redogjort för sina prioriteringar i förhandlingarna. Näringsutskottet vill göra klart följande med anledning av regeringens redovisning. Det är viktigt att Sveriges positiva inställning till frihandel kommer fram i förhandlingarna. Regeringen bör dessutom verka för att EU visar ledarskap och är beredd att kompromissa i förhandlingarna. Ju ambitiösare överenskommelse som kan drivas igenom, desto större möjligheter att bekämpa fattigdomen i världen, anser utskottet. Utskottet påpekar också att jämställdhetsperspektivet är viktigt i WTO:s löpande arbete. Förhandlingarna beräknas vara klara 2006. Nästa förhandlingstillfälle äger rum i december i Hongkong. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-01
4

Beslut

Beslut: 2005-12-01
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frihandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U290 yrkande 17, 2005/06:U338 yrkande 15 och 2005/06:N238 yrkande 1.

2. WTO-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U381 yrkandena 5 och 6, 2005/06:MJ395 yrkande 10, 2005/06:MJ448 yrkandena 31-34, 2005/06:N2 i denna del, 2005/06:N3 yrkandena 1-4, 9-13, 16 och 19-21, 2005/06:N238 yrkandena 2 och 3, 2005/06:N315 och 2005/06:N385 yrkande 1 och lägger skrivelse 2005/06:9 till handlingarna.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m430012
c17005
fp350112
kd230010
v02305
mp01205
-0200
Totalt23037181

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Handel med privata tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U339 yrkande 6 i denna del, 2005/06:N2 i denna del och 2005/06:N3 yrkandena 5-8.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)
Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m043012
c01606
fp036012
kd023010
v21025
mp9035
-2000
Totalt145118581

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Handelsrelaterade immateriella rättigheter (TRIPs)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U380 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:N3 yrkandena 14 och 15.

Reservation 4 (v, mp)

5. Deltagande och öppenhet i WTO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N3 yrkandena 17 och 18 samt 2005/06:N385 yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (v, mp)