Svensk narkotikapolitik

JuSoUs betänkande 2005/06:JuSoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Målet för narkotikapolitiken ett narkotikafritt samhälle (JuSoU1)

Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. De narkotikapolitiska insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta för att minska nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika. Det införs en lag om utbyte av sprutor och kanyler. Lagen innebär att Socialstyrelsen kan ge de landsting som ansöker om det tillstånd att bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare kan motiveras till vård och behandling. Riksdagen tycker att det är viktigt att sprututbytena utvärderas vetenskapligt och vill därför att regeringen ser till att sådana utvärderingar görs. Riksdagen anser också att det är viktigt att avgiftningsplatser utformas utifrån de olika behov som vuxna och barn kan ha. Rikdagen lyfter särskilt fram att särskilda avgiftningsplatser för kvinnor ska finnas. Det är enligt riksdagen regeringens ansvar att se till att sådana skapas.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Bifall till propositionerna. Bifall till motion om vetenskaplig utvärdering av sprututbyte. Bifall och delvis bifall till motioner om avgiftningsplatser för kvinnor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner, 2 propositioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-09
Justering: 2006-04-06
Betänkande publicerat: 2006-04-18
Trycklov: 2006-04-13
Reservationer 41
Betänkande 2005/06:JuSoU1

Målet för narkotikapolitiken ett narkotikafritt samhälle (JuSoU1)

Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. De narkotikapolitiska insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta för att minska nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika. Det införs en lag om utbyte av sprutor och kanyler. Lagen innebär att Socialstyrelsen kan ge de landsting som ansöker om det tillstånd att bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare kan motiveras till vård och behandling. Det sammansatta justitie- och socialutskottet tycker att det är viktigt att sprututbytena utvärderas vetenskapligt och vill därför att regeringen ser till att sådana utvärderingar görs. Utskottet anser också att det är viktigt att avgiftningsplatser utformas utifrån de olika behov som vuxna och barn kan ha. Utskottet lyfter särskilt fram att särskilda avgiftningsplatser för kvinnor ska finnas. Det är enligt utskottet regeringens ansvar att se till att sådana skapas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-26
4

Beslut

Beslut: 2006-04-26
55 förslagspunkter, 49 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Narkotikapolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen fastställer de narkotikapolitiska målen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:30 punkt 3 och avslår motion 2005/06:So6 yrkandena 1 och 2, båda i denna del.

Reservation 1 (kd)

2. Narkotikapolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So36 yrkande 1, 2005/06:So1 yrkandena 1 i denna del och 9 samt 2005/06:So3 yrkande 1.

Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c15106
fp39009
kd22128
v21007
mp12005
-1001
Totalt23148268

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Etappmål för narkotikaarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So345 yrkande 1.

Reservation 3 (fp)

4. Ansvaret för narkotikapolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju332 yrkande 11.

5. Resultatskrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So35 och lägger skrivelse 2004/05:152 till handlingarna.

Reservation 4 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m46009
c01507
fp39009
kd25008
v02107
mp12005
-1001
Totalt24436069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Förebyggande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So345 yrkande 7, 2003/04:Ub322 yrkande 2, 2004/05:So206, 2005/06:So634 yrkande 3 och 2005/06:Kr412 yrkande 10.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

7. Familjens betydelse m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So414 yrkande 1, 2003/04:So578 yrkande 3, 2004/05:So37 yrkande 3, 2004/05:So609 yrkande 1 och 2005/06:Ju282 yrkande 2.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

8. Nationell ledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So37 yrkande 1.

Reservation 7 (fp)

9. Kommunala drogsamordnare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So37 yrkande 2.

Reservation 8 (fp, kd)

10. Vård och behandling av narkotikamissbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So297, 2003/04:So414 yrkande 12, 2004/05:So36 yrkande 2, 2005/06:Ju333 yrkande 2, 2005/06:So2 yrkande 2 i denna del, 2005/06:So401 yrkande 1 och 2005/06:So482.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c11407
fp13809
kd02508
v21007
mp12005
-1001
Totalt157123069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Anhörigombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So442 yrkande 3 och 2003/04:So345 yrkande 18.

Reservation 10 (fp)

12. Ansvaret för missbrukarvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So704 yrkande 4.

Reservation 11 (kd)

13. Förutsättningarna för tvångsvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So208 och 2005/06:So301 yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

14. Utformningen av LVM

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So507 yrkandena 5 och 7, 2005/06:So1 yrkande 11 och 2005/06:So704 yrkande 5.

Reservation 13 (m)
Reservation 14 (fp, kd)

15. Avgiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om avgiftning.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ351 yrkande 22 och bifaller delvis motionerna 2004/05:So36 yrkande 3 och 2005/06:So209.

16. Personer med dubbeldiagnoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju282 yrkande 3.

Reservation 15 (v)

17. Frivilligorganisationerna och missbrukarvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So658 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So704 yrkande 7.

Reservation 16 (kd)

18. Medel till frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So36 yrkande 4.

Reservation 17 (m)

19. Sprututbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:60 i denna del och avslår motionerna 2002/03:So251 yrkande 7, 2002/03:So262 yrkandena 1 och 2, 2002/03:So272, 2002/03:So442 yrkande 12, 2002/03:So443 yrkande 13, 2002/03:So495, 2003/04:So299, 2003/04:So333, 2003/04:So414 yrkande 11, 2003/04:So480 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So254, 2004/05:So351 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So404, 2004/05:So454, 2004/05:So507 yrkande 4, 2005/06:So14, 2005/06:So16 yrkande 6, 2005/06:So18, 2005/06:So212, 2005/06:So218, 2005/06:So419, 2005/06:So472 yrkandena 3 och 4, 2005/06:So523 och 2005/06:So704 yrkande 10.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140624
m14239
c13018
fp34239
kd01248
v19027
mp10025
-1001
Totalt192454171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Vetenskaplig utvärdering av sprututbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om vetenskaplig utvärdering av sprututbyte.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:So17 yrkande 1.

21. Sprututbytesverksamhetens konsekvenser för polisens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So17 yrkande 2.

Reservation 20 (fp)

22. Lagförslaget i proposition 2005/06:60 i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler, dock med den ändringen att lagen skall träda i kraft den 1 juli 2006.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:60 i denna del.

23. Narkotikateam vid häktena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju529 yrkande 14.

Reservation 21 (c, fp, kd)

24. Differentiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju529 yrkande 13.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

25. Motivation och behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju378 yrkande 11.

26. Kontroll av narkotika på anstalter och häkten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju281 yrkande 5, 2004/05:Ju299 yrkande 3, 2004/05:Ju466 yrkandena 6-9, 2004/05:So36 yrkandena 5 och 6, 2004/05:So507 yrkande 11, 2005/06:Ju210, 2005/06:Ju218, 2005/06:Ju332 yrkande 9, 2005/06:Ju459 yrkandena 7-9, 24 och 25, 2005/06:Ju529 yrkandena 12, 15-18 och 23 samt 2005/06:So1 yrkande 12.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

27. Kostnadsansvaret för § 34-placering och kontraktsvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju260, 2004/05:Ju424 yrkande 19, 2004/05:Ju466 yrkande 5, 2005/06:Ju212, 2005/06:Ju335, 2005/06:Ju459 yrkande 6 och 2005/06:Ju562 yrkande 16.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

28. Frigivningsförberedelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju551.

29. Uppföljning av utdömd vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So472 yrkandena 1 och 2.

Reservation 25 (m, fp, kd)

30. Kontrollprogram för behandlingshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju215.

Reservation 26 (m, c, fp)

31. Provtagning på häkten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juli 2006.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:30 punkt 1.

32. Samarbete mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju282 yrkande 1.

33. Metodutveckling för polisen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju332 yrkandena 5, 7 och 13.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)

34. Särskilda spaningsmetoder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju332 yrkande 10 och 2005/06:So1 yrkande 13.

Reservation 28 (m, fp)

35. Kräkmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju214, 2005/06:Ju332 yrkande 6 och 2005/06:Ju553.

Reservation 29 (m, fp, kd)

36. Kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju332 yrkande 14.

37. Brottsförebyggande insatser för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju332 yrkandena 1-4.

Reservation 30 (fp, kd)

38. Drogtest på barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 2, 2004/05:Ju483 yrkande 3, 2004/05:Ju486 yrkande 12, 2004/05:Ju500 yrkande 18, 2004/05:So609 yrkande 6, 2005/06:Ju216, 2005/06:Ju484 yrkande 3, 2005/06:Ju530 yrkande 15, 2005/06:Ju533 yrkande 23, 2005/06:So1 yrkande 10, 2005/06:So634 yrkande 4 och 2005/06:So704 yrkande 9.

Reservation 31 (m, c, fp, kd)

39. Internationellt brottsbekämpande samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So36 yrkande 10.

Reservation 32 (m, fp)

40. Droghandel på Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So343 yrkande 13.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c01507
fp03909
kd02508
v20008
mp12005
-1001
Totalt154125070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

41. Enhetlig klassificering av droger inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So689.

42. Påföljd för ringa narkotikabrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju330 yrkande 15, 2005/06:Ju213 och 2005/06:Ju532 yrkande 30.

Reservation 34 (m, c, fp)

43. Påföljd för införsel av kat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju328.

Reservation 35 (m, fp, kd)

44. Handlingsplan mot katmissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So519 yrkande 2, 2004/05:So537 yrkande 2 och 2005/06:So639 yrkande 3.

45. Beslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju274.

46. Utökat förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So36 yrkande 9.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c01507
fp03909
kd02508
v21007
mp12005
-1001
Totalt155125069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

47. Symboler för narkotiska preparat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So425.

48. Dopningstest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So4 yrkande 1.

49. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K431 yrkande 17 i denna del, 2004/05:So36 yrkande 11 och 2005/06:U338 yrkande 18 i denna del.

Reservation 37 (m, fp, kd)

50. Multilateralt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So1 yrkande 15.

Reservation 38 (m, fp)

51. Narkotikaklassning av kat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So639 yrkande 1.

52. Förbud mot odling av kat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So519 yrkande 1 och 2004/05:So537 yrkande 1.

53. Styrning, ansvar och samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So5 yrkande 9 i denna del och 2005/06:So7 yrkande 9 i denna del.

Reservation 39 (fp, kd)

54. Narkotikaklassificering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 12, 2004/05:So36 yrkandena 7 och 8, 2005/06:Ju332 yrkandena 15 och 16, 2005/06:So1 yrkande 14, 2005/06:So215, 2005/06:So239 och 2005/06:So377 yrkandena 1 och 2.

Reservation 40 (m, c, fp, kd)

55. Industrihampa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ262 yrkande 3.

Reservation 41 (c)