Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2011

Beslut

Sverige deltar i den militära insatsen i Libyen (UFöU3)

Sverige deltar i den internationella militära insatsen i Libyen. Sverige ställer en väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst tre månader. Den svenska styrkan ska delta i insatsen för att upprätthålla den flygförbudszon som FN:s säkerhetsråd har beslutat om. I styrkan ingår högst åtta stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen, ett transportflygplan av typ Tp84 samt spanings- och stödresurser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-31
Justering: 2011-03-31
Betänkande publicerat: 2011-04-01
Trycklov: 2011-04-01
Reservationer 1
Betänkande 2010/11:UFöU3

Sverige ska delta i den militära insatsen i Libyen (UFöU3)

Sverige ska delta i den internationella militära insatsen i Libyen. Enligt förslaget ska Sverige ställa en väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst tre månader. Den svenska styrkan ska delta i insatsen för att upprätthålla den flygförbudszon som FN:s säkerhetsråd har beslutat om. I styrkan ingår högst åtta stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen, ett transportflygplan av typ Tp84 samt spanings- och stödresurser.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-01
4

Beslut

Beslut: 2011-04-01
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i högst tre månader för att delta i den internationella militära insatsen i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:111 och avslår motion 2010/11:U7.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S850027
M900017
MP130111
FP16008
C130010
SD01802
V9046
KD14005
Totalt24018586

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag