Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 1998/99:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 1999

Beslut

Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo (UFöU2)

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande som ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo. Detta efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) och efter beslut av FN:s säkerhetsråd eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om en sådan styrka.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1999-05-25, 1999-05-27, 1999-06-03

Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo (UFöU2)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande som ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo. Detta efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) och efter beslut av FN:s säkerhetsråd eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om en sådan styrka.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.